Bouppteckning

Bouppteckning kan närmast beskrivas som ”livets bokslut”. Vid en bouppteckning summeras den avlidnas tillgångar och skulder. Genom vårt samarbete med Familjens Jurist hjälper vi dig med bouppteckningen.

Besök Familjens Jurists webbplats

Familjens Jurist hjälper dig med bouppteckningen

Vid bouppteckningen träffas dödsbodelägare, efterarvingar och förrättningsmän för att gå igenom dödsboets skulder och tillgångar. Bouppteckningen ska göras inom tre månader efter dödsfallet. Efter ytterligare en månad måste den vara inlämnad till Skatteverket.
I samband med dödsfall är man enligt svensk lag skyldig att göra en bouppteckning. Om den avlidna saknar tillgångar kan socialnämnden göra en dödsboanmälan.

Hur går en bouppteckning till?

Som dödsbodelägare får du inte göra bouppteckningen helt på egen hand. Här krävs det två utomstående förrättningsmän med juridiskt ansvar för ärendet. Vi rekommenderar att du anlitar en jurist inom området.      

  1. Den person som bäst känner till boet ska lämna uppgifter om det. Bouppgivaren är ofta efterlevande make, maka, sambo, barn eller annan närstående.
  2. Den avlidnas tillgångar och skulder antecknas och värderas som de var vid dödsfallet. Även uppgifter om livförsäkring antecknas.
  3. Ansvaret för att en bouppteckning görs ligger på den som har hand om egendomen efter dödsfallet.
  4. Alla inblandade ska i god tid få information om tid och plats för bouppteckningen. De som kallas till sammankomsten är bouppgivaren, förrättningsmännen samt övriga dödsbodelägare och efterarvingar.
  5. Ett eventuellt testamente, som ska bifogas bouppteckningen, blir gällande när det har godkänts av de legala arvingarna, alternativt vunnit laga kraft på annat sätt.

Lyssna på Familjens Jurists mikropodd om bouppteckning

Familjens Jurist gå igenom det viktigaste du behöver veta om bouppteckningar på fem minuter. De reder ut vanliga missförstånd, vilka personer som är bra att ha koll på och vad som gäller för arvingar i olika situationer. Du får också tips på vad som är bra att tänka på vid upprättandet av en bouppteckning.