Gå till sidans huvudinnehåll

Juridiska tjänster

Vi samarbetar med Familjens Jurist som är landets största familjejuridiska byrå. Allt för att kunna ge er bästa tänkbara service, var ni än bor.

Till Familjens Jurist

Dödsboförvaltning och avveckling av dödsbo

När någon avlidit bildas ett så kallat dödsbo. Släktningar till den avlidna ansvarar för att ta hand om egendom och få den värderad. De ansvarar också för att se till att den avlidnas skulder betalas, att en deklaration och bouppteckning upprättas och slutligen att arvet fördelas (vi förklarar begreppen tydligare nedan).

Det här är ofta ett ganska omfattande arbete eftersom det är många frågor och beslut att hantera. Dessutom kanske under en tung tid av sorg. Därför är det både skönt och tryggt att låta en jurist hjälpa till i den här processen.

Läs mer om dödsboförvaltning

Boutredning

Boutredning eller dödsboförvaltning, omfattar hela den utredning som görs av den avlidnas tillgångar och skulder, och de beslut som dödsbodelägarna fattar kring omhändertagandet och avvecklingen av dödsboets tillgångar och skulder.

Bouppteckning

Bouppteckningen ska vara upprättad senast tre månader efter dödsfallet. I bouppteckningen anges vilka som är delägare av dödsboet och vilka tillgångar och skulder den avlidna hade. Där anges också om det finns testamente och äktenskapsförord, försäkringar, arvsförskott, gåvor, skuldebrev, avståenden från arv, jämkning av bodelning och andra saker som påverkar tillgångar och arvsfördelning.

Läs mer om bouppteckning

Arvskifte

Delägarna av dödsboet kommer överens om hur den avlidnas tillgångar ska fördelas, utifrån bouppteckningen och boutredningen. Fördelningen görs sedan genom ett så kallat arvskifte som är det sista som sker, efter boutredning och avveckling av dödsboet.

Arvskiftet ska slutligen godkännas av alla dödsbodelägare. Boet kan delas först när alla dödsbodelägarna lämnat sitt skriftliga godkännande. Om dödsbodelägarna inte kan lösa situationen kan tingsrätten tillsätta en skiftesman som beslutar om hur boet ska delas.

Läs mer om arvskifte

Testamente

Vår samarbetspartner Familjens Jurist kan även hjälpa till med att skriva ett testamente. I ett testamente kan man helt eller delvis bestämma hur arvet ska fördelas. Det kan underlätta för dina anhöriga i en svår stund samt minska risken för framtida tvister och osämja mellan de efterlevande.

Läs mer om testamente

Få hjälp av Familjens Jurist

Besök Familjens Jurists hemsida för att boka ett möte eller använda deras digitala dokumenttjänst.

DödsboförvaltningBouppteckningArvskifteTestamente