Gå till sidans huvudinnehåll

Testamente

I ett testamente kan du helt eller delvis bestämma hur arvet efter dig ska delas upp när du inte längre är i livet. Det är både ett sätt för dig att själv påverka vad som ska hända med dina tillgångar och ett sätt att underlätta för dina anhöriga. Genom vårt samarbete med Familjens Jurist kan vi hjälpa dig.

Få hjälp med testamente

Genom att i ett testamente tydligt ange vem du vill ska få vad, minskar du risken för tvister och osämja mellan dina efterlevande. De behöver inte heller ägna tid och kraft åt att tänka på arvsfördelning i sorgens stund.

Varför är det viktigt att ta hjälp med att skriva sitt testamente?

För det första för att det blir av. Det är lätt att skjuta upp saker och tänka ”jag tar det imorgon”. Med en jurist får du hjälp och vägledning från det första mötet tills du har ett färdigt testamente i din hand.

För det andra vet du att testamentet blir korrekt skrivet, så att det verkligen gäller. Precis som för andra juridiska dokument finns det lagar och regler för hur ett testamente ska vara utformat för att vara giltigt.

Få hjälp av Familjens Jurist

Besök Familjens Jurists hemsida för att boka ett möte eller använda deras digitala dokumenttjänst.

DödsboförvaltningBouppteckningArvskifteTestamente