Gå till sidans huvudinnehåll

Arvskifte

De flesta kommer någon gång under livet i kontakt med frågor som rör arv och testamente. Varje situation är unik och innehåller sina känslomässiga och juridiska utmaningar. Genom vårt samarbete med Familjens Jurist kan vi hjälpa er vid ett arvskifte.

Besök Familjens Jurist

Vad innebär ett arvskifte?

Ett arvskifte är en skriftlig handling över fördelningen av det arv som den avlidna lämnar efter sig. Handlingen ska vara undertecknad av alla som har del i dödsboet. Var den avlidna gift eller sambo ska arvskiftet oftast föregås av en bodelning enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken och sambolagen.

Finns det bara en arvinge behöver man givetvis inte upprätta något arvskifte. I sådant fall anses den ende arvingen ha tillträtt arvet så snart bouppteckningen registrerats vid Skatteverket.

Om inte arvingarna kan enas

Kan arvingarna inte enas om arvskiftet kan tingsrätten, efter ansökan från delägare, tillsätta en skiftesman. Skiftesmannen försöker i första hand ena delägarna och få till stånd en frivillig överenskommelse. Om detta inte lyckas verkställer skiftesmannen ett tvångsskifte som undertecknas av skiftesmannen och som snarast möjligt ska delges dödsbodelägarna. Godkänner delägarna skiftet blir det omedelbart gällande. Vill delägarna klandra skiftet ska talan väckas vid tingsrätten mot övriga delägare inom fyra veckor från delgivningen.

Lyssna på Familjens Jurists mikropodd om arvskifte 

Det viktigaste ni behöver veta om arvskifte på fem minuter. Arvskifte är ett privat avtal mellan dödsbodelägare som visar vilka som ärver, hur mycket de ärver och vad de ärver. Familjens Jurist går igenom grunderna, vad som gäller i olika situationer och avslutar som vanligt med tips.

 

Kontakta oss

Vi svarar i telefonen dygnet runt, alla dagar i veckan: 0771-87 00 87.

Boka möteHitta begravningsbyråBörja planera begravning