Ordna begravning

Det kan kännas svårt att tänka på praktiska frågor när du just mist någon nära. Men ta dig tid på att fundera hur ni vill minnas den avlidna och hur begravningen skulle kunna se ut. Att skapa ett vackert och personligt avsked behöver varken vara dyrt eller krångligt. Vi hjälper till med inspiration och idéer om vad som är möjligt, utifrån era önskemål.

Börja planera

Vårt första möte

För att kunna utforma en vacker och personlig begravning vill vi både lära känna dig som är närstående och veta mer om den avlidna. Vårt första möte handlar om att du får berätta om dina tankar och önskemål samt att vi får en bild av den som avlidit. Tillsammans utformar vi ett personligt avsked som blir ett värdefullt minne när livet ska gå vidare.

Några saker att fundera på inför vårt möte

  • Hade den avlidna egna önskemål om sin begravning? De kan vara skrivna eller oskrivna. Du kan fråga oss på Fonus om det finns något ifyllt Vita Arkiv. Ta reda på om den avlidna hade ett ifyllt Vita Arkiv, läs mer här.
  • Var ska begravningsceremonin hållas? Fundera också på gravplats eller om askan ska spridas i en minneslund eller någon annanstans.
  • Ska begravningen vara kyrklig, borgerlig eller enligt inom någon annan trosinriktning?
  • Ska ceremonin hållas bara för de närmaste eller för en större krets?
  • Vill ni ha en minnesstund efter begravningsceremonin?

Begravningsplaneraren

begravningsplaneraren online kan du börja planera din begravning. Till exempel kan du välja kista, urna och blommor.

Ett tips är att inför vårt första möte gå in på begravningsplaneraren online och gå igenom de frågor som vi kommer att ta upp. På begravningsplaneraren kan du påbörja beställningen av begravning. Du kan också dela planeringen med andra närstående som inte kan närvara vid mötet.