Gå till sidans huvudinnehåll

Tillsammans mot en hållbar framtid

Som den ledande aktören inom vår bransch ser vi hållbarhet som en självklar prioritet. Vi arbetar ständigt med förbättringar i både stort och smått för att på bästa möjliga sätt vara med och bidra till en mer hållbar framtid.

Kvalitet i fokus

För oss är kvalitet och kundens önskemål i fokus. Fonus begravningsverksamhet är därför certifierad enligt den internationella kvalitetsledningsstandarden ISO 9001. 

Vi är en av få aktörer inom begravningsbranschen som är kvalitetscertifierade. Genom kvalitetscertifieringen säkerställer vi att kunden och vårt uppdrag alltid är i fokus oavsett var i landet du befinner dig. Och Fonus har nöjda kunder, vilket vi är mycket stolta över, men som ett led i kvalitetscertifieringen vill vi alltid bli bättre genom ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Social hållbarhet lika viktigt

Vi ser på vår verksamhet och våra tjänster som en viktig del av samhället. Vi är politiskt och religiöst obundna och vi välkomnar kunder från alla delar av samhället. Att utföra uppdragen med största vikt på etik och värdighet samt med kompetent personal är viktigt för oss.

Vårt miljöarbete

Vi bryr oss om miljön och strävar efter att minska vår påverkan och vårt avtryck. Vårt miljöarbete utgår från Fonus ekonomisk förenings hållbarhetspolicy som beskriver hur vi som organisation kan bidra till en hållbar utveckling.

Miljöanpassat sortiment

Vi strävar efter att våra produkter ska vara så skonsamma mot miljön som möjligt. I vårt begravningssortiment erbjuder vi särskilt miljöanpassade produkter. I vårt miljövänliga sortiment finns miljökistor, miljöurnor, svepskjorta i ekologisk bomull, samt gravstenar som brutits och behandlats i Norden. Produkterna är märkta med en speciell symbol för att det ska vara enkelt för dig att kunna välja de miljövänligaste alternativen.

Miljöcertifierad kistfabrik

I stort sett alla våra kistor tillverkas i vår egen miljöcertifierade kistfabrik i Sverige: Falköping Träindustri. På så vis har vi full kontroll över hela produktionen och undviker i möjligaste mån långväga transporter. Vi strävar efter att köpa närproducerat material av leverantörer i Sverige. Därför använder vi till stor del virke från nordiska skogar. Spillet från tillverkningen blir till bränsle som värmer upp fabriken och närliggande kommunala fastigheter.

Produktionen är certifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. Genom miljöcertifieringen har vi förbundit oss att ständigt förbättra vårt miljöarbete på fabriken. Det senaste året har vi bland annat investerat i målarrobotar som gör att det går åt mindre färg och skapar en bättre arbetsmiljö åt våra medarbetare.

Klimatsmarta transporter

Det som orsakar störst miljöpåverkan inom begravningar är transporterna. Därför vill vi tanka med så mycket fossilfritt bränsle som möjligt. På alla orter där det finns möjlighet väljer vi därför att tanka med HVO . HVO står för hydrerad vegetabilisk olja och är en syntetisk diesel som framställs av bland annat växtoljor och djurfetter som är 100 % fossilfritt . Vi är dessutom den första begravningsbyrån i Sverige med en begravningsbil som går helt på el.

Vi arbetar även med att byta ut våra gamla begravningsbilar och transportfordon till nya med lägre bränsleförbrukning, samt planera våra rutter bättre.

Träd som gör skillnad

För att ta ansvar för de klimatpåverkande utsläpp som vi inte kan minska direkt, klimatkompenserar vi för utsläpp från våra fordon. I samarbete med Vi-Skogen planterar vi så många träd som behövs för att binda den mängd koldioxid vi släpper ut från våra transporter. Bönderna som planterar träden i östra Afrika får även utbildning i hållbart jordbruk, jämställdhet och företagsamhet. Syftet är att de ska få möjlighet att själva lyfta sig ur fattigdom samtidigt som klimatförändringarna bekämpas.

Utöver klimatkompensationen donerar Fonus årligen 200 000 kronor till Vi-skogen.

Vi använder grön el

På våra kontor använder vi, så långt det är möjligt, förnybar el från vattenkraft.

Vill du läsa mer om organisationens hållbarhetsarbete?

Förutom det miljöarbete vi gör inom vår begravningsverksamhet, finns det fler saker som vi gör som organisation.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.