Gå till sidans huvudinnehåll

Fonus fram till idag

För hundra år sedan ordnade de flesta själva med begravningar. Men i och med 1900-talets utveckling och urbanisering uppstod nya behov och traditioner.

Den öppna kistan som tidigare varit vanlig ersattes med en stängd. Det gjorde att det blev vanligare med blomsterdekorationer på kistan. För att informera om begravningen började man också annonsera i tidningen. 

De förändrade begravningstraditionerna gjorde att fler anlitade experthjälp för att ordna med begravningen. Problemet var att döden blev en kostsam historia. Enligt den statliga myndigheten Priskontrollnämnden borde priset för en värdig begravning 1950 inte kosta mer än 401 kronor. Det motsvarade en månadslön för en industriarbetare.  

Men vad som ansågs vara en värdig begravning var inte solklart. Den oklara situationen utnyttjades av oseriösa aktörer på begravningsmarknaden. 

Folkrörelserna tog frågan på allvar 

Frågan diskuterades inom kyrkan, i massmedier och i riksdagen. Men varken motioner, statliga utredningar eller en allmän begravningsförsäkring var någon lösning. I stället tog folkrörelserna frågan på allvar. Lösningen blev begravningsföreningar som organiserades som ekonomiska föreningar. 

Den första begravningsföreningen öppnade 1946 i Stockholm och följdes av fler verksamheter i hela landet. Initiativtagare var konsumentföreningar, fackliga organisationer och Försäkringsanstalten Folket och Samarbetet. Snart kunde man se att begravningsföreningarna lyckades få ner priserna och samtidigt genomföra värdiga begravningar. 

Fonus startar 

År 1969 beslöt begravningsföreningarna i Stockholm, Västmanland och Dalarna samt Folkrörelsernas begravningsförening i Uppsala och Gävleborgs län att gå samman. Den nya storföreningen tog namnet Begravningsföreningen Fonus. Denna sammanslagning pågick under 1970-talet. Under samma tid bildas ett dotterbolag för kisttillverkning. Genom ett profilarbete, bland annat med namnbytet till Fonus och gemensam logotyp, blev man välkända över hela Sverige. Namnet Fonus härstammar från det latinska ordet för begravning. 

Fonus är idag Sveriges mest anlitade begravningsbyrå och har än idag samma företagsform och folkrörelserna finns fortfarande med som ägare i den ekonomiska föreningen.