Om Fonus

Vi har sedan 1945 hjälpt våra kunder genom hela processen att planera och genomföra en vacker begravning. Idag är vi landets mest anlitade begravningsbyrå. Det har gett oss lång och stor erfarenhet av att utforma alla typer av begravningar – borgerliga, kyrkliga eller efter någon annan trosuppfattning.

Fonus är den enda begravningsbyrån som är rikstäckande och finns i hela landet. Det gör det möjligt för våra kunder att kontakta sitt närmaste Fonuskontor för att planera begravningen, även om den ska hållas på annan ort.

Fonus är inget vanligt företag. Vi ägs gemensamt av 2 300 föreningar och organisationer runt om i landet. All vinst återinvesteras i verksamheten. Fonus bildades en gång för att motverka de höga priserna på marknaden och än idag verkar vi prisdämpande. Resultatet är att begravningar i Sverige är betydligt billigare än i många andra länder.

Fonuskoncernen

Många förknippar namnet Fonus med begravningar. Fonus är ett varumärke i Fonuskoncernen som i sin tur äger flera varumärken, bland annat Familjens jurist och Fondkistan. Det gemensamma målet för hela Fonuskoncernen är att göra människors vardag tryggare och vara ett stöd i beslut som rör livets stora frågor.

Fonus koncernledning

Mikael Åbom, vd och koncernchef

Mikael Åbom har en gedigen och lång erfarenhet av kommersiella rikstäckande och kundnära verksamheter och föreningar i Norden. Han har bland annat arbetat som marknadschef för Dagab, vd för Vivo, Hall-Miba, Martin Olsson Restauranghandel och affärsdirektör för Svenska Golfförbundet. Uppdrag och roller som även givit internationellt utbyte, kompetens och erfarenhet. Sedan september 2014 är Mikael vår vd och koncernchef.

Marita Eikenes, vd Fonus AS, Norge

Marita är vd för Fonus AS i Norge sedan juni 2003 då hon kom från en direktörsposition inom bank och försäkring, affärsrådgivning och kreditinstitut. Hennes formella bakgrund är Master of Management från BI i Oslo, socialantropologi från UiO, reklamskola vid NMH och affärsekonomi BI.

Carl Georgsson, chef Affärsområde Juridik/vd Familjens jurist i Sverige AB

Började den 1 augusti 2011. Kommer senast från Svenska Shell där han bland annat varit verksam som vd och chefsjurist. Dessförinnan har Carl arbetat som biträdande jurist och advokat vid advokatfirman Nordia och tjänstgjort vid Svea hovrätt samt Huddinge tingsrätt. Carl har i grunden en jur kand examen från Uppsala universitet.

Håkan Eriksson, chef Affärsområde Begravning

Började på Fonus den 19 september 2016. Kommer senast från Plantagen och Granngården där Håkan arbetat i ledande befattningar.

Peter Göransson, marknadschef

Började på Fonus 1985 och är sedan den 1 mars 2009 marknadschef. Efter kooperativ aspirantutbildning har Peter varit verksam i flera olika personalledande funktioner i företaget. Bland annat som chef för region Väst och affärsområdeschef för begravningsverksamheten. Marknadsekonomexamen från IHM med inriktning på marknadsföring.

Eva Widén, personalchef

Personalchef hos Fonus sedan december 2012 med ansvar för personal, utbildning och arbetsmiljö. Har flera års erfarenhet som personalchef inom detaljhandel och serviceföretag. Formell bakgrund är en jur kand examen från Stockholms universitet.

Irene Starborg, fastighetschef

Började på Fonus i mars 2015. Irene kommer närmast från fastighetskonsultbolaget Newsec Asset Management där hon hade en roll som fastighetschef och ansvarig för förvaltningen av kommersiella fastigheter runtom i Sverige. Dessförinnan har Irene jobbat som uppdragsansvarig förvaltare på JLL i Stockholm och som förvaltare på Lambert Smith Hampton i London. Irene har en utbildning inom Real Estate Management från Oxford Brookes University, Storbritannien.

Niklas Personne, koncernekonomichef

Började på Fonus den 29 augusti 2016. Niklas har under de senaste 17-18 åren jobbat som ekonomichef/CFO i företag inom tjänstesektor såsom SAS, Relacom och SL. Förutom ansvaret för ekonomi, finans, business control och IT har Niklas ägnat mycket tid åt verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling.

Styrelsen

Kontakta styrelsen på styrelsen@fonus.se

Ordförande:
Krister Andersson, Göteborg
Vald till 2017

Claes Bloch, Malmö
Vald till 2017

Lisbeth Staaf-Igelström, Karlstad
Vald till 2017

Annica Rutgersson, Uppsala
Vald till 2017

Håkan Gustafsson, Umeå
Vald till 2017

Stefan Holm, Stockholm
Vald till 2017

Thorbjörn Carlsson, Göteborg
Vald till 2017

Per-Ola Mattsson, Karlshamn
Vald till 2017

Cecilia Lind, Eslöv
Vald till 2017

Marie Linder, Stockholm
Vald till 2017

Hanna Lindgren, Ludvika
Vald till 2017

Personalrepresentanter:
Katrin Johansson, Karlshamn
Handels

Suppleant: Catharina Stang, Stockholm
Ledarna

Suppleant: Per-Erik Hultman, Karlskoga
Handels

Verksamhetsberättelser

Fonus årliga verksamhetsberättelse godkänns på föreningsstämman i slutet av maj året efter. Fonus verksamhetsberättelser kan hämtas som PDF-fil nedan. Högerklicka och välj öppna i ett nytt fönster på den verksamhetsberättelse du vill läsa, så öppnas den i eget fönster.

Verksamhetsberättelse 2016.pdf

Verksamhetsberättelse 2015.pdf

Verksamhetsberättelse 2014.pdf

Verksamhetsberättelse 2013.pdf

Hållbarhetsbilaga 2013.pdf

Verksamhetsberättelse 2012.pdf

Hållbarhetsbilaga 2012.pdf

Ring dygnet runt

Du kan ringa 0771-87 00 87 och få ett personligt bemötande dygnet runt. Fyll i ditt telefonnummer om du hellre vill att vi kontaktar dig. 

Fyll i ditt telefonnummer