Om Fonuskoncernen

Vi har sedan 1945 hjälpt våra kunder genom hela processen att planera och genomföra en vacker begravning. Idag är vi landets mest anlitade begravningsbyrå. Det har gett oss lång och stor erfarenhet av att utforma alla typer av begravningar – borgerliga, kyrkliga eller efter någon annan trosuppfattning.

Fonus är den enda begravningsbyrån som är rikstäckande och finns i hela landet. Det gör det möjligt för våra kunder att kontakta sitt närmaste Fonuskontor för att planera begravningen, även om den ska hållas på annan ort.

Fonus är inget vanligt företag. Vi ägs gemensamt av ett stort antal föreningar och organisationer runt om i landet. All vinst återinvesteras i verksamheten. Fonus bildades en gång för att motverka de höga priserna på marknaden och än idag verkar vi prisdämpande. Resultatet är att begravningar i Sverige är betydligt billigare än i många andra länder.

Fonuskoncernen

Många förknippar namnet Fonus med begravningar. Fonus är ett varumärke i Fonuskoncernen som i sin tur äger flera varumärken, bland annat Familjens Jurist och Fondkistan. Det gemensamma målet för hela Fonuskoncernen är att göra människors vardag tryggare och vara ett stöd i beslut som rör livets stora frågor.

Fonus ska som koncern på ett förtroendefullt sätt erbjuda kvalitativa och prisvärda tjänster inom begravning och juridik.

Koncernstyrelsen 

Fonus styrelse består av nio ledamöter som väljs på föreningsstämman. I styrelsen finns även två personalrepresentanter med ersättare.

Till koncernstyrelsen
Fonus fram till idag

För hundra år sedan ordnade de flesta själva med begravningar. Men i och med 1900-talets utveckling och urbanisering uppstod nya behov och traditioner.

Den öppna kistan som tidigare varit vanlig ersattes med en stängd. Det gjorde att det blev vanligare med blomsterdekorationer på kistan. För att informera om begravningen började man också annonsera i tidningen.

De förändrade begravningstraditionerna gjorde att fler anlitade experthjälp för att ordna med begravningen. Problemet var att döden blev en kostsam historia. Enligt den statliga myndigheten Priskontrollnämnden borde priset för en värdig begravning 1950 inte kosta mer än 401 kronor. Det motsvarade en månadslön för en industriarbetare. 
Men vad som ansågs vara en värdig begravning var inte solklart. Den oklara situationen utnyttjades av oseriösa aktörer på begravningsmarknaden.

Folkrörelserna tog frågan på allvar

Frågan diskuterades inom kyrkan, i massmedier och i riksdagen. Men varken motioner, statliga utredningar eller en allmän begravningsförsäkring var någon lösning. I stället tog folkrörelserna frågan på allvar. Lösningen blev begravningsföreningar som organiserades som ekonomiska föreningar.

Den första begravningsföreningen öppnade 1946 i Stockholm och följdes av fler verksamheter i hela landet. Initiativtagare var konsumentföreningar, fackliga organisationer och Försäkringsanstalten Folket och Samarbetet. Snart kunde man se att begravningsföreningarna lyckades få ner priserna och samtidigt genomföra värdiga begravningar.

Fonus startar

År 1969 beslöt begravningsföreningarna i Stockholm, Västmanland och Dalarna samt Folkrörelsernas begravningsförening i Uppsala och Gävleborgs län att gå samman. Den nya storföreningen tog namnet Begravningsföreningen Fonus. Denna sammanslagning pågick under 1970-talet. Under samma tid bildas ett dotterbolag för kisttillverkning. Genom ett profilarbete, bland annat med namnbytet till Fonus och gemensam logotyp, blev man välkända över hela Sverige. Namnet Fonus härstammar från det latinska ordet för begravning.

Fonus är idag Sveriges mest anlitade begravningsbyrå och har än idag samma företagsform och folkrörelserna finns fortfarande med som ägare i den ekonomiska föreningen.

Fonus koncernledning

Mikael Åbom, vd och koncernchef

Mikael Åbom har en gedigen och lång erfarenhet av kommersiella rikstäckande och kundnära verksamheter och föreningar i Norden. Han har bland annat arbetat som marknadschef för Dagab, vd för Vivo, Hall-Miba, Martin Olsson Restauranghandel och affärsdirektör för Svenska Golfförbundet. Uppdrag och roller som även givit internationellt utbyte, kompetens och erfarenhet. Sedan september 2014 är Mikael vår vd och koncernchef.

Victoria_Thore_webb.jpg

Victoria Thore, vd Familjens Jurist

Victoria tillträdde som VD för Familjens Jurist i augusti 2019. Hon kommer närmast från en roll som vd för Ikano Försäkring. Victoria har arbetat med digitalisering sedan början av 90-talet och har erfarenhet från både stora och mindre bolag i olika tillväxt- och förändringsfaser. Hon har bland annat arbetat som affärsområdeschef inom Nytida, koncernmarknadschef och Sverigechef för Nordnet Bank AB och marknads- och försäljningschef för Ikano Försäkring. Victoria är internationell civilekonom från Lunds Universitet och har även en Executive MBA i affärsutveckling och IT från Handelshögskolan i Stockholm.

Marita Eikenes, vd Fonus AS, Norge

Marita är vd för Fonus AS i Norge sedan juni 2003 då hon kom från en direktörsposition inom bank och försäkring, affärsrådgivning och kreditinstitut. Hennes formella bakgrund är Master of Management från BI i Oslo, socialantropologi från UiO, reklamskola vid NMH och affärsekonomi BI.

Håkan Eriksson, chef Affärsområde Begravning

Började på Fonus den 19 september 2016. Kommer senast från Plantagen och Granngården där Håkan arbetat i ledande befattningar.

Peter Göransson, support- och kommunikationschef

Började på Fonus 1985 och är sedan den 1 augusti 2019 support- och kommunikationschef. Peter har varit verksam i flera olika personalledande funktioner i företaget. Bland annat som chef för region Väst och affärsområdeschef för begravningsverksamheten och nu senast koncernmarknadschef. Marknadsekonomexamen från IHM med inriktning på marknadsföring.

Niklas Personne, koncernekonomichef

Började på Fonus den 29 augusti 2016. Niklas har under de senaste 17-18 åren jobbat som ekonomichef/CFO i företag inom tjänstesektor såsom SAS, Relacom och SL. Förutom ansvaret för ekonomi, finans, business control och IT har Niklas ägnat mycket tid åt verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling.

Camilla-Häggroth.png

Camilla Häggroth, personalchef samt chef för Kvalitet och Hållbarhet

Camilla har 20 års erfarenhet av HR-och personalfrågor både från Nordiska och Internationella organisationer. Hon har stor erfarenhet av organisationsutveckling med fokus på att nå organisationens mål och bidra till långsikt hållbara resultat genom
gott ledarskap, kunskapsutveckling och kommunikation. Camilla har bland annat en Fil.kand. i Rättssociologi med fokus på organisationssociologi från Lunds universitet.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att ringa oss dygnet runt på 0771-87 00 87.

Kontakta oss för ett personligt möte med din lokala begravningsbyrå.

Kontakta oss