Om Fonus

Vi har sedan 1945 hjälpt våra kunder genom hela processen att planera och genomföra en vacker begravning. Idag är vi landets mest anlitade begravningsbyrå. Det har gett oss lång och stor erfarenhet av att utforma alla typer av begravningar – borgerliga, kyrkliga eller efter någon annan trosuppfattning.

Fonus är den enda begravningsbyrån som är rikstäckande och finns i hela landet. Det gör det möjligt för våra kunder att kontakta sitt närmaste Fonuskontor för att planera begravningen, även om den ska hållas på annan ort.

Fonus är inget vanligt företag. Vi ägs gemensamt av 2 300 föreningar och organisationer runt om i landet. All vinst återinvesteras i verksamheten. Fonus bildades en gång för att motverka de höga priserna på marknaden och än idag verkar vi prisdämpande. Resultatet är att begravningar i Sverige är betydligt billigare än i många andra länder.

Fonuskoncernen

Många förknippar namnet Fonus med begravningar. Fonus är ett varumärke i Fonuskoncernen som i sin tur äger flera varumärken, bland annat Familjens Jurist och Fondkistan. Det gemensamma målet för hela Fonuskoncernen är att göra människors vardag tryggare och vara ett stöd i beslut som rör livets stora frågor.

Fonus ska som koncern på ett förtroendefullt sätt erbjuda kvalitativa och prisvärda tjänster inom begravning och juridik.

Fonus koncernledning

Mikael Åbom, vd och koncernchef

Mikael Åbom har en gedigen och lång erfarenhet av kommersiella rikstäckande och kundnära verksamheter och föreningar i Norden. Han har bland annat arbetat som marknadschef för Dagab, vd för Vivo, Hall-Miba, Martin Olsson Restauranghandel och affärsdirektör för Svenska Golfförbundet. Uppdrag och roller som även givit internationellt utbyte, kompetens och erfarenhet. Sedan september 2014 är Mikael vår vd och koncernchef.

Marita Eikenes, vd Fonus AS, Norge

Marita är vd för Fonus AS i Norge sedan juni 2003 då hon kom från en direktörsposition inom bank och försäkring, affärsrådgivning och kreditinstitut. Hennes formella bakgrund är Master of Management från BI i Oslo, socialantropologi från UiO, reklamskola vid NMH och affärsekonomi BI.

Håkan Eriksson, chef Affärsområde Begravning

Började på Fonus den 19 september 2016. Kommer senast från Plantagen och Granngården där Håkan arbetat i ledande befattningar.

Peter Göransson, marknadschef

Började på Fonus 1985 och är sedan den 1 mars 2009 marknadschef. Efter kooperativ aspirantutbildning har Peter varit verksam i flera olika personalledande funktioner i företaget. Bland annat som chef för region Väst och affärsområdeschef för begravningsverksamheten. Marknadsekonomexamen från IHM med inriktning på marknadsföring.

Irene Starborg, fastighetschef

Började på Fonus i mars 2015. Irene kommer närmast från fastighetskonsultbolaget Newsec Asset Management där hon hade en roll som fastighetschef och ansvarig för förvaltningen av kommersiella fastigheter runtom i Sverige. Dessförinnan har Irene jobbat som uppdragsansvarig förvaltare på JLL i Stockholm och som förvaltare på Lambert Smith Hampton i London. Irene har en utbildning inom Real Estate Management från Oxford Brookes University, Storbritannien.

Niklas Personne, koncernekonomichef

Började på Fonus den 29 augusti 2016. Niklas har under de senaste 17-18 åren jobbat som ekonomichef/CFO i företag inom tjänstesektor såsom SAS, Relacom och SL. Förutom ansvaret för ekonomi, finans, business control och IT har Niklas ägnat mycket tid åt verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling.

Camilla-Häggroth.png

Camilla Häggroth, personalchef samt chef för Kvalitet och Hållbarhet

Camilla har 20 års erfarenhet av HR-och personalfrågor både från Nordiska och Internationella organisationer. Hon har stor erfarenhet av organisationsutveckling med fokus på att nå organisationens mål och bidra till långsikt hållbara resultat genom
gott ledarskap, kunskapsutveckling och kommunikation. Camilla har bland annat en Fil.kand. i Rättssociologi med fokus på organisationssociologi från Lunds universitet.

Styrelsen

Kontakta styrelsen på styrelse@fonus.se

Samtliga styrelseledamöter är valda till 2019.

Styrelseordförande: 

Krister Andersson

Styrelseledamöter:

Annica Rutgersson, Kooperativa Förbundet

Leif Linde, VD, Riksbyggen

Marie Linder, Förbundsordförande, Hyresgästföreningen

Jesper Andersson, CFO, Folksam

Per-Ola Mattsson, IF Metall Blekinge 

Thorbjörn Carlsson, Folksam Göteborg

Lisbeth Staaf-Igelström, Pensionärernas Riksorganisation

Håkan Gustafsson, Kooperativa Förbundet

Claes Block, PRO Skåne

Ingela Andersson, Helsingborg, Skånes s partidistrikt

Personalrepresentanter:

Katrin Johansson, Fonus
Siska Persson, Familjens Jurist
Per-Erik Hultqvist, Fonus (suppletant)
Catharina Stang, Fonus (suppleant)

Förtroendevalda revisorer:

Yvonne Cederberg, Handels
Erik Spernaes, LO
Anna-Karin Aste, suppleant
Niklas Rengen, suppleant Kommunal, Kooperativa Förbundet

Auktoriserad revisor, tillsvidare:

Lars-Åke Andreasson, Grant Thornton
Åsa Grönvik, suppl. Grant Thornton

Valberedning:

Anders Olson, Folksam, sammankallande
Pia Carlsson Thörnqvist, Kooperativa Förbundet
Ann-Marie Stenberg Carlsson,  LO
Bertil Hallén, LO-distriktet i Västsverige
Ingvor Arnoldsson, Seko Väst Skaraborgs Postpensionärer

Ring dygnet runt

Du kan ringa 0771-87 00 87 och få ett personligt bemötande dygnet runt. Fyll i ditt telefonnummer om du hellre vill att vi kontaktar dig. 

Fyll i ditt telefonnummer