Om Fonus

Vi har sedan 1945 hjälpt våra kunder genom hela processen att planera och genomföra en vacker begravning. Idag är vi landets mest anlitande begravningsbyrå och anordnar cirka 25 000 begravningar varje år. Det har gett oss lång och stor erfarenhet av att utforma alla typer av begravningar – borgerliga, kyrkliga eller efter någon annan trosuppfattning.

Fonus är den enda begravningsbyrån som är rikstäckande och finns i hela landet. Det gör det möjligt för våra kunder att kontakta sitt närmaste Fonuskontor för att planera begravningen, även om den ska hållas på annan ort.

Fonus är inget vanligt företag. Vi ägs gemensamt av 2 300 föreningar och organisationer runt om i landet. All vinst återinvesteras i verksamheten. Fonus bildades en gång för att motverka de höga priserna på marknaden och än idag verkar vi prisdämpande. Resultatet är att begravningar i Sverige är betydligt billigare än i många andra länder.

Fonuskoncernen

Många förknippar namnet Fonus med begravningar. Fonus är ett varumärke i Fonuskoncernen som i sin tur äger flera varumärken, bland annat Familjens jurist och Fondkistan. Det gemensamma målet för hela Fonuskoncernen är att göra människors vardag tryggare och vara ett stöd i beslut som rör livets stora frågor.

Fonus koncernledning

Porträttbild på Fonus vd MIkael Åbom

Mikael Åbom, vd och koncernchef.

Började den 1 september 2014. Kommer senast från Svenska Golfförbundet där han bland annat varit verksam som affärschef för SGF och SGF Affärsutveckling AB. Dessförinnan har Mikael en yrkeskarriär som vd för Martin Olsson Restauranghandel AB, Hall-Miba AB, Vivo AB samt marknadschef för Dagab AB.

Porträttbild på Marita Eikenes

Marita Eikenes, vd Fonus AS, Norge.

Marita är vd för Fonus AS i Norge sedan juni 2003 då hon kom från en direktörsposition inom bank och försäkring, affärsrådgivning och kreditinstitut. Hennes formella bakgrund är Master of Management från BI i Oslo, socialantropologi från UiO, reklamskola vid NMH och affärsekonomi BI.

Porträttbild på Carl Georgsson

Carl Georgsson, chef Affärsområde Juridik/vd Familjens jurist i Sverige AB.

Började den 1 augusti 2011. Kommer senast från Svenska Shell där han bland annat varit verksam som vd och chefsjurist. Dessförinnan har Carl arbetat som biträdande jurist och advokat vid advokatfirman Nordia och tjänstgjort vid Svea hovrätt samt Huddinge tingsrätt. Carl har i grunden en jur kand examen från Uppsala universitet.

Porträttbild på Håkan Eriksson

Håkan Eriksson, chef Affärsområde Begravning.

Började på Fonus den 19 september 2016. Kommer senast från Plantagen och Granngården där Håkan arbetat i ledande befattningar.

Porträttbild Peter Göransson marknadschef

Peter Göransson, marknadschef.

Började på Fonus 1985 är sedan den 1 mars 2009 Marknadschef. Efter kooperativ aspirantutbildning har Peter varit verksam i flera olika personalledande funktioner i företaget. Bland annat som Chef för region Väst, Affärsområdeschef för begravningsverksamheten. Marknadsekonomexamen från IHM med inriktning på marknadsföring.

Porträttbild personalchef Eva Widen

Eva Widén, personalchef.

Personalchef hos Fonus sedan december 2012 med ansvar för personal, utbildning och arbetsmiljö. Har flera års erfarenhet som personalchef inom detaljhandel och serviceföretag. Formell bakgrund är en jur kand examen från Stockholms universitet.

Porträttbild på fastighetchef Irene Starborg

Irene Starborg, fastighetschef.

Började på Fonus i mars 2015. Irene kommer närmast från fastighetskonsultbolaget Newsec Asset Management där hon hade en roll som Fastighetschef och ansvarig för förvaltningen av kommersiella fastigheter runtom i Sverige. Dessförinnan har Irene jobbat som uppdragsansvarig förvaltare på JLL i Stockholm och som förvaltare på Lambert Smith Hampton i London. Irene har en utbildning inom Real Estate Management från Oxford Brookes University, Storbritannien.

Porträttbild på Niklas Personne CFO

Niklas Personne, koncernekonomichef.

Började på Fonus den 29 augusti 2016. Niklas har under de senaste 17-18 åren jobbat som Ekonomichef/CFO i företag inom tjänstesektor såsom SAS, Relacom och SL. Förutom ansvaret för ekonomi, finans, business control och IT har Niklas ägnat mycket tid åt verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling.

Ring dygnet runt

Du kan ringa 0771-87 00 87 och få ett personligt bemötande dygnet runt. Fyll i ditt telefonnummer om du hellre vill att vi kontaktar dig. 

Fyll i ditt telefonnummer