Gå till sidans huvudinnehåll

Hållbarhet inom Fonus ekonomisk förening

I stort sett allt som vi människor gör påverkar miljön och samhället i någon form. Vår organisation vill minska det negativa avtrycket och öka det positiva.

Vi bidrar till FN:s Agenda 2030

Fonus ekonomisk förening arbetar för att bidra till flera av målen i FN:s Agenda 2030 – 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa mål är vägledande för hur vi arbetar med hållbarhet. De mål vi främst kan bidra till är:

  • Mål 3 – Hälsa och välbefinnande
  • Mål 5 – Jämställdhet
  • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Populärversion av Fonuskoncernens hållbarhetsarbete 2020.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår hållbarhetspolicy och vår uppförandekod.

Hållbarhetspolicyn beskriver hur vi som organisation ska bidra till en hållbar utveckling där miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar fungerar som ett rättesnöre i organisationen. Vi vill hitta vägar till en hållbar omställning. Av den anledningen vill vi hitta de områden där vi har en negativ påverkan och som vi aktivt ska arbeta för att minska.

Ett område som redan är identifierat är transporter, där vi arbetar med att byta ut bränsle från diesel till HVO (hydrerade vegetabiliska oljor), en fossilfri diesel. Andra åtgärder är att byta till nya begravningsbilar som helt går på el och planera våra rutter bättre.

Hjälp som växer

Sedan en längre tid tillbaka har vi haft ett samarbete med Vi-skogen, en stiftelse som planterar träd vilket kan hjälpa människor ur fattigdom. Förutom att klimatkompensera för transporter med våra egna fordon skänker vi även 200 000 kr per år till stiftelsen.

Pengarna från gåvan går till att utbilda bönder i hållbara jordbruksmetoder och agroforestry, en metod som innebär att låta träd växa bland grödor och boskap vilket alla parter kan dra nytta av.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation är verksam i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Dessa fyra länder är hårt drabbade av avskogning och har länge levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Genom vårt samarbete med Vi-skogen kan vi bidra till en hjälp som växer och gror. Läs mer om Vi-skogen på deras hemsida.

Bild för Hjälp som växer

Miljöcertifierad kistfabrik

Varje år dör cirka 90 000 personer i Sverige och vid begravning används alltid kista. För oavsett om kroppen ska gravsättas i urna eller om askan ska spridas i en minneslund, krävs en kista för transport och kremering. En tredjedel av landets alla kistor tillverkas på vår kistfabrik Falköping Träindustri.
Läs mer om produktionens miljöarbete

Samhälle och medarbetare

Som en kooperativt ägd verksamhet är samhällsförankringen stor. Vi är politiskt och religiöst obundna och erbjuder våra tjänster till alla som behöver dem. Både begravningsverksamheten och den juridiska verksamheten har viktiga funktioner i samhället.

Att verka i samhället, nå nya grupper som har behov av juridisk rådgivning, eller finnas till hands när katastrofer drabbar Sverige och vi har behov av omhändertagande av avlidna, är exempel på socialt ansvarstagande.

Våra medarbetare är den viktigaste resursen och vi vill att de ska må bra på jobbet. Därför arbetar vi aktivt med att mäta, utvärdera och förbättra arbetsmiljön ur olika synvinklar.

Vi tror på allas lika värde. Därför ska ingen bli diskriminerad hos oss och vi strävar efter en jämn könsfördelning.

Hållbarhetsrapportering

Fonus ekonomisk förenings hållbarhetsrapport för år 2022.
Läs rapporten