Kista

Vi har kistor i stor variation av färger och material, och även miljömärkta kistor. Om ni önskar går det också att få en kista med ett personligt motiv målat på den.

Se våra kistor i begravningsplaneraren

Egen tillverkning av kistor

Fonus kistor tillverkas i vår fabrik i Falköping. Fabriken är miljöcertifierad och vi gör ständigt förbättringar för att minska miljöpåverkan. Det finns också särskilda miljökistor att välja bland. Dessa är framtagna på ett sätt som ger minsta möjliga miljöpåverkan både vid tillverkning och i samband med gravsättning alternativt kremation.

Miljövänliga kistor

Vi på Fonus har tagit fram miljövänliga kistor. Våra miljökistor har utvecklats utifrån en helhetssyn som inkluderar utsläpp vid tillverkningen, materialval, kemikalier och långsiktig miljöpåverkan.

Eftersom det inte finns någon oberoende part som certifierar eller miljömärker kistor så har Fonus valt att följa Svanens möbelkriterier. I flera avseenden väljer vi att gå längre och sätta striktare miljökrav än vad Svanens kriterier förordar. Ett exempel är att mindre än hälften så mycket lösningsmedel används.

Se några exempel på våra miljökistor:

Personliga dekorationer på kistan

Några kistor i vårt utbud har målade motiv, men det finns möjlighet välja vilket motiv som helst. Ann Westerlund arbetar i vår fabrik och målar personliga motiv på kistorna som kunder önskar. Det vanligaste är blommor, men hon målar även andra motiv om det önskas. Prata med våra kundrådgivare om de önskemål ni har.

Blomsterdekoration på kistan

Det är vanligt att pryda kistan med en kistdekoration av blommor under begravningen. En kistdekoration kan göras både vacker och personlig. Många väljer att låta den spegla den avlidna på något sätt, kanske genom att använda någon av den avlidnas favoritblommor.

Klädsel och minnessaker i kistan

Vid omhändertagandet (även kallat svepning) görs den avlidna i ordning och bäddas ner i kistan i de kläder och på det sätt som anhöriga bestämt. Den som vill kan lägga någon minnessak i kistan, kanske ett brev, foto, eller något annat personligt.

Enligt lag måste du alltid ha en kista

Enligt begravningslagen måste alltid den avlidna ligga i en kista på grund av arbetsmiljömässiga och etiska skäl. Detta gäller oavsett om gravsättningen ska ske i form av en jordbegravning eller om den avlidna ska kremeras.

Vanliga frågor om kista
Har man rätt att ha öppen kista på begravningen?

Det finns inga förbud mot att ha en öppen kista vid begravningsceremonin, men oftast har man stängd kista med hänsyn till begravningsgästerna. Ska kistan vara öppen under ceremonin är det därför viktigt att informera alla gäster i god tid innan begravningen så att den öppna kistan inte förvånar eller chockar dem.

Vilka föremål får man lägga ner i kistan?

Det vanligaste är att lägga ner enklare föremål i kistan såsom fotografier, blommor, brev, smycken, en favoritägodel och liknande. Det finns inga lagar eller regler som bestämmer vad som får följa med i kistan, men det är inte lämpligt att lägga ner explosiva föremål.

Om ni ska ordna en begravning och önskar få hjälp med vilka föremål som ni får lägga ner är ni varmt välkommna att kontakta er lokala Fonusbyrå.

Kontakta närmaste begravningsbyrå