Finns det ett Vita Arkiv?

Ett sätt att få svar på en del frågor om begravningen är att ta reda på om den avlidna fyllt i Vita Arkivet. Även om Vita Arkivet inte är juridiskt bindande är det rekommenderat att följa de önskemål som finns där. Då är man mer säker på att begravningen och annat runt omkring blir som den avlidna skulle vilja ha det.

Oavsett om ni väljer oss på Fonus som begravningsbyrå eller någon annan så, är det bra att undersöka om den avlidna hade fyllt i Vita Arkivet

Ta reda på om det finns ett Vita Arkiv 

När man fyller i Vita Arkivet får man ett visitkort där man kan ange var Vita Arkivet förvaras. Antingen har den avlidna sparat en kopia av sitt ifyllda Vita Arkiv hemma eller så finns det i pappersformat hos oss. Det kan också finnas digitalt på Vita Arkivet online. Om ni är osäkra på om den avlidna fyllt i ett Vita Arkiv kan ni kontakta er närmaste begravningsbyrå så kan vi ta reda på det. 

Behöriga till Vita Arkivet 

Alla uppgifter i Vita Arkivet omfattas av tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte lämnar ut uppgifter till obehöriga. De som har behörighet är: 

  • Dödsboet. 
  • Personerna som ordnar begravningen. 
  • Den som angetts som kontaktperson i den avlidnas Vita Arkiv. 
Vanliga frågor om Vita Arkivet
Är Vita Arkivet juridiskt bindande?

Vita Arkivet är inte juridiskt bindande. Dock är det rekommenderat att följa önskemålen så långt det är möjligt.

Vad är Vita Arkivet?

Vita Arkivet är en digital eller tryckt önskan om hur man vill ha sin egen begravning. I Vita Arkivet kan man också fylla i andra saker som man vill att de anhöriga ska veta den dagen man inte längre finns. Vita Arkivet är kostnadsfri och kan fyllas ifrån 16 års ålder.

Läs mer om Vita Arkivet.

Hur skaffar jag Vita Arkivet?

Om du vill fylla i Vita Arkivet digitalt går du till www.vitaarkivet.se och loggar in med ditt BankID. Om du hellre föredrar att fylla i Vita Arkivet i pappersform kan du hämta ett exemplar på din närmaste Fonus begravningsbyrå. Dit kan du också vända dig efter det är ifyllt, så hjälper vi till att förvara det åt dig och se till att det kommer fram dagen det behövs.

Hitta närmaste begravningsbyrå