Hur vill du ta farväl?

Det kan kännas konstigt att tänka på sin egen död och begravning. Men att ägna en stund åt just det är en bra idé. Dels av omtanke så att dina anhöriga en dag slipper gissa vad du skulle ha önskat. Dels kanske det finns saker som faktiskt är viktiga för dig. Det kan du få sagt i Vita Arkivet. Resten kan du lämna åt dina närmaste att bestämma om.

Du kan enkelt fylla i ditt Vita Arkiv digitalt eller i pappersform som du hittar på våra lokala begravningsbyråer. Ta den tid du känner att du behöver för att skriva ner dina önskemål. Självklart kan du när som helst göra ändringar och uppdatera ditt Vita arkiv.

Förvaring av Vita Arkivet

Du kan förvara Vita Arkivet hemma eller lämna in det hos oss för säker förvaring. Du kan också fylla i det digitalt och förvara ditt Vita Arkiv digitalt via Vita Arkivet online. Fyll i ditt Vita Arkiv här.