Begravningsförsäkring

Att ha en begravningsförsäkring är att skapa trygghet för dig själv och anhöriga.

Försäkringen täcker kostnaderna i samband med begravningen upp till försäkringsbeloppet. Det kan också användas till gravsten och bouppteckning. Det som blir över utbetalas till dödsboet, som är förmånstagare.

En begravningsförsäkring tecknar du för att veta att det finns pengar avsatta för din framtida begravning. Det ger en större frihet och skapar trygghet för dig och dina närstående. Försäkringen täcker begravning, bouppteckning och eventuell gravsten upp till försäkringsbeloppet. Pengarna öronmärks till detta.

Fördelar med en begravningsförsäkring

  • Historiskt sett har de gett högre ränta, jämfört med att placera pengarna på banken
  • Du kan teckna försäkringen även i hög ålder
  • Försäkringarna betalas alltid ut, oberoende av din ålder och andra försäkringar
  • Eventuellt överskott går oavkortat tillbaka till dödsboet, som alltid är förmånstagare
  • Försäkringarna är inkomstskattefria vid utbetalning
  • Du är garanterad en grundränta, för närvarande 1 %

Ansökan om begravningsförsäkring

Om du är intresserad av att teckna en begravningsförsäkring, skicka e-post med namn och telefonnummer till bestand-distans@folksam.se eller ring 08-772 85 30.

Försäkringen tecknas genom vår samarbetspartner Folksam.