Begravningsförsäkring

Sedan 1991 erbjuder Fonus en begravningsförsäkring för att täcka kostnader i samband med begravning.

Försäkringen täcker kostnader i samband med begravningen upp till försäkringsbeloppet. Det kan också användas till gravsten och bouppteckning. Det som blir över betalas ut till dödsboet, då dödsboet alltid är förmånstagare.

Försäkringen finns i två varianter, Fast och Flex. Fast har ett försäkringsbelopp på 50 000 kronor och du betalar en premie baserat på din ålder, till exempel 143 kronor per månad om du är 50 år. Försäkringen gäller från första dagen med fullt försäkringsbelopp.

Flex bygger på det belopp du själv väljer att betala in. Du kan antingen betala som lägst 400 kronor per månad upp till det försäkringsbelopp du tycker passar bäst, eller göra en engångsbetalning på minst 15 000 kronor. Pengarna växer sedan med ränta.

Om Fonus begravningsförsäkring

En begravningsförsäkring tecknar du för att veta att det finns pengar avsatta för din begravning. Det ger större valfrihet och skapar trygghet för dig och dina närstående. Försäkringen täcker begravning, bouppteckning, eventuell gravsten och framtida vård av graven upp till försäkringsbeloppet. Pengarna öronmärks för detta ändamål, vilket skapar trygghet för dig och dina nära.

För att du ska hitta ett alternativ som passar dig finns Fonus Begravningsförsäkring i två versioner; Fast och Flex. Gemensamt för båda alternativen är att:

 • De historiskt sett givit högre ränta än banken
 • Du kan teckna dem i en hög ålder
 • De utbetalas alltid, oberoende av ålder och andra försäkringar
 • Eventuellt överskott går tillbaka till dödsboet
 • De är inkomstskattefria vid utbetalning
 • Du är garanterad en grundränta, för närvarande 1,5 %

Begravningsförsäkring Flex

Vill du själv bestämma när och hur länge du betalar din premie? Har du ännu inte fyllt 89 år? Då väljer du begravningsförsäkring Flex.

 • Försäkringen kan tecknas upp till 89 år
 • Ingen hälsoförklaring krävs
 • Du bestämmer själv hur hög premien ska vara (lägst 400 kronor/månad)
 • Du bestämmer själv hur ofta (minst 1 gång/månad) och hur länge du vill betala din premie
 • Din försäkring bygger på inbetalda premier + återbäringsränta. Ju mer du betalat in, desto högre försäkringsbelopp!

Begravningsförsäkring Fast

Vill du att din begravningsförsäkring ska uppgå till ett i förväg fastställt belopp? Vill du bara betala en låg summa varje månad? Då väljer du begravningsförsäkring Fast.

 • Försäkringen kan tecknas upp till 80 år
 • Premien betalas till dess att du fyller 90 år
 • Du är skyddad med ett bestämt belopp från första dagen
 • Du avsätter inget större engångsbelopp direkt
 • Försäkringsbeloppet är 50 000 kronor.
 • Hälsoförklaring krävs.
Vad kostar det?
Räkna ut din månadspremie

Här kan du räkna ut din månadspremie för begravningsförsäkring Fast. Ange din ålder i rutan nedanför.

20
92
21
94
22
95
23
96
24
98
25
99
26
100
27
102
28
104
29
105
30
107
31
109
32
110
33
112
34
114
35
116
36
118
37
121
38
123
39
125
40
128
41
130
42
133
43
136
44
139
45
142
46
145
47
149
48
153
49
156
50
160
51
165
52
169
53
174
54
179
55
184
56
190
57
196
58
202
59
209
60
217
61
225
62
233
63
242
64
252
65
263
66
274
67
287
68
300
69
315
70
331
71
349
72
369
73
391
74
416
75
444
76
475
77
511
78
552
79
600
Beräkna
xx  kr/månad
Annan ålder?

Ansök om Fonus begravningsförsäkring

Söker försäkring
Betalningstermin
Betalningssätt

Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kunna sammanställa ansökningshandlingen för begravningsförsäkringen. Uppgifterna du lämnar här skickas säkert till våra licensierade försäkringsfömedlare. Meddelandet sparas av oss som längst i tre månader.

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.