Distriktsstämmor

Under våren hålls stämmor i Fonus 17 medlemsdistrikt. Medlemsorganisationerna utser ombud som anmäls i formuläret här nedanför.

distriktsstamma-2020

På distriktsstämmorna väljs Fonusråd, valberedning och de personer som ska företräda samtliga medlemmar på föreningsstämman i maj. Som ägare/medlem kan ni nominera kandidater till alla uppdrag.

På distriktsstämman ges tillfälle att träffa representanter från Fonus och Familjens Jurists styrelse, ledning och lokala kontor. Förutom genomgång av årsredovisning och verksamhetsberättelse ges aktuell information om vad som är på gång i koncernen, och Fonusrådet berättar om sina aktiviteter. Distriktsstämman uttalar sig om motioner och andra frågor som kommer upp till beslut på föreningsstämman.

Kallelser skickas ut med både e-post samt vanligt brev.

Ägarorganisationens insats styr hur många ombud (röstberättigade representanter) som får anmäla till stämman. Lägsta insats är en andel à 1 000 kr, vilket ger en röst på stämman. Var ytterligare tionde andel ger en röst till.
Varje ägarorganisation är inskrivnen i ett av Fonus medlemsdistrikt, men kan anmäla ombud i samtliga distrikt där man bedriver aktiv verksamhet. Rikstäckande organisationer kan alltså delta på flera stämmor.

Program:

  • Information om läget i Fonus ekonomisk förening. Sammanfattning av 2022 och utblick framåt.

  • Fonus lokala medarbetare berättar om affärsverksamheten i distriktet inom begravning och familjejuridik. Fonusrådets aktiviteter presenteras.

  • Genomgång av verksamhetsberättelse och motioner.

  • Val av Fonusråd och valberedning i distriktet.

  • Val av ombud som ska företräda samtliga medlemmar på föreningsstämman.

  • Tid för frågor och dialog.

Anmälan till distriktsstämma
Sista dag för anmälan är 8 mars 2023

Länk till anmälningsformulären hittar du nedan. Även andra deltagare anmäler sig på hemsidan, till exempel nuvarande Fonusråd och valberedare, och personer som föreslagits till förtroendeplatser.

Här anmäler du som ägareorganisation ombud till distriktsstämma i det antal som står i brevet som har skickats till samtliga ägareorganisationer

Anmälan av ombud till distriktsstämma

Här anmäler du dig som är förtroendevald idag och du som är föreslagen till förtroendepost för val på distriktsstämma.

Anmälan förtroendevald till distriktsstämma:


Verksamhetsberättelse, motioner och övriga handlingar skickas ut en vecka före stämman.

Kontakta oss

E-post: medlem@fonus.se
Telefon: 010-146 63 60

Fonus Medlem
Box 4036
102 61 Stockholm