Distriktsstämmor

Under våren hålls stämmor i Fonus 18 medlemsdistrikt. Medlemsorganisationerna utser ombud som anmäls i formuläret här nedanför.

distriktsstamma-2020

På distriktsstämmorna väljs Fonusråd, valberedning och de personer som ska företräda samtliga medlemmar på föreningsstämman i maj. Som ägare/medlem kan ni nominera kandidater till alla uppdrag.

På distriktsstämman ges tillfälle att träffa representanter från Fonus och Familjens Jurists styrelse, ledning och lokala kontor. Förutom genomgång av årsredovisning och verksamhetsberättelse ges aktuell information om vad som är på gång i koncernen, och Fonusrådet berättar om sina aktiviteter. Distriktsstämman uttalar sig om motioner och andra frågor som kommer upp till beslut på föreningsstämman.