Distriktsstämmor

Under våren hålls stämmor i Fonus 17 medlemsdistrikt. Medlemsorganisationerna utser ombud som anmäls i formuläret här nedanför.

distriktsstamma-2020

På distriktsstämmorna väljs Fonusråd, valberedning och de personer som ska företräda samtliga medlemmar på föreningsstämman i maj. Som ägare/medlem kan ni nominera kandidater till alla uppdrag.

På distriktsstämman ges tillfälle att träffa representanter från Fonus och Familjens Jurists styrelse, ledning och lokala kontor. Förutom genomgång av årsredovisning och verksamhetsberättelse ges aktuell information om vad som är på gång i koncernen, och Fonusrådet berättar om sina aktiviteter. Distriktsstämman uttalar sig om motioner och andra frågor som kommer upp till beslut på föreningsstämman.

Kallelser har skickats ut med e-post samt postalt brev.

Er insats styr hur många ombud (röstberättigade representanter) ni får anmäla till stämman. Lägsta insats är en andel à 1 000 kr, vilket ger en röst på stämman. Var ytterligare tionde andel ger en röst till.
Ni är inskrivna i ett av Fonus medlemsdistrikt, men kan anmäla ombud i samtliga distrikt
där ni bedriver aktiv verksamhet. Rikstäckande organisationer kan alltså delta på flera stämmor.

Program:

  • Information om läget i koncernen. Sammanfattning av 2021 och utblick framåt.

  • Fonus lokala medarbetare berättar om affärsverksamheten i distriktet inom begravning och familjejuridik. Fonusrådets aktiviteter presenteras.

  • Genomgång av verksamhetsberättelse och motioner.

  • Val av Fonusråd och valberedning i distriktet.

  • Val av ombud som ska företräda samtliga medlemmar på föreningsstämman.

  • Tid för frågor och dialog.