Innehållet i Vita Arkivet

I Vita Arkivet fyller du i tankar och önskemål om ditt sista avsked. Du kan fylla i hur du önskar att din begravningsceremoni ska utformas, men kan även lämna information till dina efterlevande om andra saker som är viktigt att de vet om. Det kan vara vad som ska hända med dina personliga tillhörigheter, var du förvarar viktiga papper och vad du vill ska hända med ditt husdjur.

VA-papper-webb.jpg

Vad kan man skriva i Vita Arkivet?

Vita Arkivet är indelat i olika kapitel som innehåller ett antal frågor som du kan besvara.

  • Mina anhöriga - Vilka ska få ta del av ditt Vita Arkiv när du är borta och vilka önskar du ska planera din begravning?
  • Min begravning - Har du tydliga önskemål eller lösa tankar som du vill att dina anhöriga ska veta om?
  • Det jag äger - Vad ska hända med det du lämnar efter dig? Det kan vara allt från privata brev till sådant med ekonomiskt värde.
  • Mina försäkringar - Vilka försäkringar har du? Samla uppgifter om alla dina olika försäkringar på ett ställe.
  • Viktiga papper - Skriv ner praktiska saker kring medlemskap, prenumerationer, lösenord och liknande.
  • Om mig - Vem är du? Låt dina anhöriga få veta lite mer om dig.
  • Mina bilagor (finns endast i Vita Arkivet digitalt)
    Finns det något mer du vill säga? Det kan exempelvis vara personliga brev till familjemedlemmar eller en Försäkringsinventering Privat. Du kan lägga till upp till fem bilagor.

Vad är lämpligt att spara i Vita Arkivet?

Du bestämmer själv vad du väljer att spara i ditt Vita Arkiv. Du behöver inte fylla i allt, utan fyll i det som är viktigt för dig. Du kan alltid justera det du redan skrivit om du ändrar dig.

Glöm inte att skriva ett testamente

Om du önskar att dina tillgångar ska fördelas på ett visst sätt är det viktigt att du pratar med en jurist för att få dina önskemål juridiskt bindande i ett testamente. Det gäller allt du äger som är av ekonomiskt värde. Om du inte skriver ett testamente gäller de allmänna arvsreglerna i Ärvdabalken.

Om du vill ha hjälp att skriva ett korrekt testamente samarbetar vi med Familjens Jurist. De kan också förvara testamentet åt dig, som en garanti för att det kommer fram efter din bortgång. Ett testamente måste nämligen kunna visas upp i original för att det ska vara giltigt. I Vita Arkivet kan du sedan fylla i att det finns ett testamente och var det förvaras.

Besök Familjens Jurist

Vill du fylla i Vita Arkivet?

Vita Arkivet är kostnadsfritt och det är enklast att fylla i det digitalt. Det enda du behöver är BankID.

Skapa konto Logga in

Om du önskar fylla i ett pappersexemplar är du välkommen in till din närmaste begravningsbyrå.

Vanliga frågor om Vita Arkivet
När ska man skriva Vita Arkivet?

Vita Arkivet kan du skriva när som helst i livet. Du kan påbörja det en dag och fortsätta en annan, när du vet hur du vill ha det. Många frågor har du inte svar på direkt, utan behöver fundera lite kring innan du fyller i.

Skapa konto Logga in
Vem kan skriva Vita Arkivet?

Alla som har fyllt 16 år kan skriva ett Vita Arkiv. Vita Arkivet är enklast att fylla i digitalt. Du loggar in genom att använda BankID.

Skapa konto Logga in

Om du hellre föredrar att fylla i det i pappersform går det att hämta ett exemplar på din närmaste Fonusbyrå.

Kan man ändra i Vita Arkivet?

Vita Arkivet är självklart något som du kan ändra och justera allteftersom. Det är vanligt att inte ha svar på alla frågor när du börjar fylla i det, då det kan finnas saker som du behöver tänkaundera lite på. Då kan du fundera lite och sedan gå tillbaka och fylla på, eller ändra, det du redan har skrivit.

Skapa konto Logga in
Kostar Vita Arkivet något?

Vita Arkivet är en kostnadsfri tjänst och du betalar ingenting för att använda den. Du kan ändra ditt Vita Arkiv hur många gånger som helst, och det är också helt kostnadsfritt.

Skapa konto Logga in

Vill du veta mer om Vita Arkivet?

Läs mer om Vita Arkivet här.

Är Vita Arkivet juridiskt bindande?

Vita Arkivet är inte juridiskt bindande. Dock är det rekommenderat att följa önskemålen så långt det är möjligt.

Skapa konto Logga in

Vill du veta mer om Vita Arkivet?

Du kan läsa mer om Vita Arkivet här.

Finns Vita Arkivet på flera språk?

I dagsläget finns det digitala Vita Arkivet bara på svenska, men Vita Arkivet finns på finska i pappersform. Om du önskar ett Vita Arkiv på finska kan du kontakta din närmaste Fonus begravningsbyrå.

Kontakta närmaste begravningsbyrå