Vad kostar en begravning

Priset på en begravning i Sverige varierar, men ligger i genomsnitt på
25 000 kronor (2016). Givetvis kan kostnaden bli både lägre och högre beroende på behov och personliga önskemål om begravningens utformning.

Vi är transparenta med vår prissättning och du får alltid en specificerad prisuppgift efter mötet med våra kundrådgivare.

Vad är det som ingår i priset? Här är exempel på vad man betalar för:

 • Kista
 • Omhändertagande av avliden
 • Transporter
 • Kundrådgivares arvode
 • Representant vid begravningsceremonin
 • Dödsannons
 • Blommor
 • Minnesstund, mat och dryck

Om man önskar en gravsten kan man köpa till det. Kostnaden för en gravsten ligger ofta runt 7 000 – 10 000 kronor, beroende på sten och storlek.

Nedan hittar du prislistor.

Prislista Stockholmsområdet

Priserna avser varor och tjänster och gäller från och med 1 januari 2016. Priserna inkluderar moms och sociala avgifter. Reservation för prisändringar från underleverantörer.

Omhändertagande av avliden

Nedläggning i kista, svepning eller påklädning i egna kläder samt nedbäddning: från 1 155 kronor.
Balsamering: från 1 155 kronor.

Begravning inklusive bärare

Begravningsbil med kista från sjukhus/bårhus till bisättningslokal i närområdet: från 2 750 kronor.

Begravningsbil som behövs på begravningsdagen för transport från bisättnings- eller ceremonilokal till grav eller krematorium inom förvaltningsområdet ersätts genom begravningsavgiften.

Transporter inklusive bärare

Biltransport av kista till ort utanför närområdet eller utanför förvaltningsområdet. Fast startkostnad: 1 800 kronor. Tillkommer per kilometer (sträckan räknas fram och åter) 11:85.

Bärare vid bisättning.

Bärare vid bisättning ingår alltid i bil och transportpriset: 0 kronor.

Kistor

Kistor: 4 695 – 23 900 kronor.

Urnor

Urnor: 740 – 4 350 kronor.

Plats

Kyrka eller kapell: 0 kronor.

Officiant

Församlingspräst ersätts genom kyrkoavgiften: 0 kronor.
Icke församlingspräst och borgerlig officiant ersätts enligt särskild överenskommelse: från 3 000 kronor.

Sång och musik

Församlingsorganist ersätts genom kyrkoavgiften.
Sång- och instrumentalsolist: från 3 000 kronor.
Organistens solistackompanjemang är som regel kostnadsfritt.

Blommor och utsmyckningar

Blommor på kistan vid bisättning (bunden bukett): från 500 kronor.
Kistdekoration: från 2 500 kronor.
Handbukett: från 50 kronor.
Krans med handtextade band: från 1 725 kronor.
Sorgbukett: från 500 kronor.

Bärare vid begravningen

Bärare vid in- och utbärning i kyrka/kapell samt sänkning i grav ersätts som regel genom kyrkoavgiften respektive begravningsavgiften: 0 kronor.
Representant/värd vid begravningen: från 2 100 kronor.
Kostnaden omfattar:

 • Resan och kontakt med anhöriga före, under och efter begravningsceremonin.
 • Förberedelsearbete som kontroll av identitet, kista och dekorering i kapellet och kring båren.
 • Kontakt och avstämning med officiant, organist, vaktmästare och övriga medverkande.
 • Arrangera blomsteruppsättningar samt anteckna lämnade gåvor och blommor.
 • Ta hand om blommor och göra ordning i lokalen efter begravningsceremonin.
 • Kontakt med cateringfirma.
 • Kontaktperson för avvikelse i antalet gäster.

Minnesstund

Lokalhyra i församlingshem: från 0 kronor.
Kaffe complét (stort utbud av kakor med kaffe): från 200 kronor.
Medverkan av värd från begravningsbyrån: 860 kronor/timme
Anmälan till minnesstund, samt rådgivning och information till gästerna: 430 kronor.

Annonser

Vid frågor om kostnad för dödsannons kontakta våra lokala begravningsbyråer. Kostnaden för insättning av dödsannons beror på tidning.

Trycksaker

Programkort, 50 st. från 914 kronor.
Tackkort, egen text. 50 st. från 914 kronor.
En minnesbok ingår i Fonus arvode: 0 kronor.

Gravsättning

Kostnad för gravplats ersätts som regel genom begravningsavgiften: 0 kronor.
Kostnaden för kremation ersätts som regel genom begravningsavgiften: 0 kronor.
Medverkan av värd från begravningsbyrån: 860 kronor/timme.

Begravningsbyråns arvode

Fast grundkostnad som baseras på den genomsnittliga tidsåtgången som begravningsbyrån lägger ned för dödsboets räkning: 5 500 kronor.

I den fasta grundkostnaden ingår:

 • Kundmottagning med ansvar för uppdragets genomförande.
 • Kontakt med församling och myndigheter för dödsfallsanmälan, intygsbegäran och släktutredning.
 • Kontakt med sjukhuset angående hämtning och behov av balsamering.
 • Kontakt med kyrkogårdsförvaltning, bokning av lokal, beställning av gravöppning samt bokning av officiant och organist.
 • Inplanering av begravningsbil, transporter, bärare och transporter.
 • Betalning av utlägg, totalansvar och kvalitetskontroll.


Det tillkommer kostnad för hjälp med dödsannonsens utformning, beställning av mat och dryck till minnesstund, administration av anmälningar till minnesstunden, beställning av kistdekoration, hjälp med försäkringshandlingar, bokning av sång eller musik, beställning av taxi, beställning av tryckta program, införande av tackannons i tidning. Pris per timme: 860 kronor.

Prislista övriga landet

Priserna avser varor och tjänster och gäller från och med 1 januari 2016. Priserna inkluderar moms och sociala avgifter. Reservation för prisändringar från underleverantörer.

Omhändertagande av avliden

Nedläggning i kista, svepning eller påklädning i egna kläder samt nedbäddning: från 1 155 kronor.

Begravning inklusive bärare

Begravningsbil med kista från sjukhus/bårhus till bisättningslokal i närområdet: från 2 090 kronor.

Begravningsbil som behövs på begravningsdagen för transport från bisättnings- eller ceremonilokal till grav eller krematorium inom förvaltningsområdet ersätts genom begravningsavgiften.

Transporter inklusive bärare

Biltransport av kista till ort utanför närområdet eller utanför förvaltningsområdet. Fast startkostnad: 1 800 kronor. Tillkommer per kilometer (sträckan räknas fram och åter) 11:85.

Bärare vid bisättning.

Bärare vid bisättning ingår alltid i bil och transportpriset: 0 kronor.

Kistor

Kistor: 4 695 – 23 900 kronor.

Urnor

Urnor: 740 – 4 350 kronor.

Plats

Kyrka eller kapell: 0 kronor.

Officiant

Församlingspräst ersätts genom kyrkoavgiften: 0 kronor.
Icke församlingspräst och borgerlig officiant ersätts enligt särskild överenskommelse: från 3 000 kronor.

Sång och musik

Församlingsorganist ersätts genom kyrkoavgiften.
Sång- och instrumentalsolist: från 2 500 kronor.
Organistens solistackompanjemang är som regel kostnadsfritt.

Blommor och utsmyckningar

Blommor på kistan vid bisättning (bunden bukett): från 350 kronor.
Kistdekoration: från 1 500 kronor.
Handbukett: från 45 kronor.
Krans med handtextade band: från 1 500 kronor.
Sorgbukett: från 500 kronor.

Bärare vid begravningen

Bärare vid in- och utbärning i kyrka/kapell samt sänkning i grav ersätts som regel genom kyrkoavgiften respektive begravningsavgiften: 0 kronor.
Representant/värd vid begravningen: från 1 795 kronor.
Kostnaden omfattar:

 • Resan och kontakt med anhöriga före, under och efter begravningsceremonin.
 • Förberedelsearbete som kontroll av identitet, kista och dekorering i kapellet och kring båren.
 • Kontakt och avstämning med officiant, organist, vaktmästare och övriga medverkande.
 • Arrangera blomsteruppsättningar samt anteckna lämnade gåvor och blommor.
 • Ta hand om blommor och göra ordning i lokalen efter begravningsceremonin.
 • Kontakt med cateringfirma.
 • Kontaktperson för avvikelse i antalet gäster.

Minnesstund

Lokalhyra i församlingshem: från 0 kronor.
Kaffe complét (stort utbud av kakor med kaffe): från 160 kronor.
Medverkan av värd från begravningsbyrån: 860 kronor/timme
Anmälan till minnesstund, samt rådgivning och information till gästerna: 430 kronor.

Annonser

Vid frågor om kostnad för dödsannons kontakta våra lokala begravningsbyråer. Kostnaden för insättning av dödsannons beror på tidning.

Trycksaker

Programkort, 50 st. från 800 kronor.
Tackkort, egen text. 50 st. från 930 kronor.
En minnesbok ingår i Fonus arvode: 0 kronor.

Gravsättning

Kostnad för gravplats ersätts som regel genom begravningsavgiften: 0 kronor.
Kostnaden för kremation ersätts som regel genom begravningsavgiften: 0 kronor.
Medverkan av värd från begravningsbyrån: 795 kronor.

Begravningsbyråns arvode

Fast grundkostnad som baseras på den genomsnittliga tidsåtgången som begravningsbyrån lägger ned för dödsboets räkning: 4 595 kronor.

I den fasta grundkostnaden ingår:

 • Kundmottagning med ansvar för uppdragets genomförande.
 • Kontakt med församling och myndigheter för dödsfallsanmälan, intygsbegäran och släktutredning.
 • Kontakt med sjukhuset angående hämtning och behov av balsamering.
 • Kontakt med kyrkogårdsförvaltning, bokning av lokal, beställning av gravöppning samt bokning av officiant och organist.
 • Inplanering av begravningsbil, transporter, bärare och transporter.
 • Betalning av utlägg, totalansvar och kvalitetskontroll.


Det tillkommer kostnad för hjälp med dödsannonsens utformning, beställning av mat och dryck till minnesstund, administration av anmälningar till minnesstunden, beställning av kistdekoration, hjälp med försäkringshandlingar, bokning av sång eller musik, beställning av taxi, beställning av tryckta program, införande av tackannons i tidning. Pris per timme: 860 kronor.