Gå till sidans huvudinnehåll

Att vara gäst på en katolsk begravning

I Sverige är cirka 124 000 personer registrerade medlemmar i Katolska kyrkan. En begravningsceremoni inom den katolska kyrkan är en angelägenhet för hela församlingen. Den ska helst ske i egen kyrka, annars i annat samfunds kyrka eller i kapell på begravningsplatsen.

Begravningen består av fyra delar

En katolsk begravning består av fyra delar: en vaka vid kistan kvällen innan, begravningsmässa, begravningståg till kyrkogården och bisättning på kyrkogården. Vakan och begravningståget till kyrkogården kan dock utgå. I vissa kulturer sker begravningen skyndsamt och man har då istället en högtidlig mässa till exempel fyrtio dagar efteråt med gäster.

Begravningsaktens innehåll

Kyrkorummet dekoreras med kandelabrar och blommor och kistan står på plats vid aktens början. Begravningsakten innehåller bibelläsningar, bön och sång. Dessutom sker vigvattensbestänkning som en påminnelse om dopet och berökning med rökelse som ett tecken på församlingens böner som stiger upp till himmelen. Det finns inga riktlinjer för var gästerna bör eller ska sitta i lokalen, det är valfritt. Detsamma gäller klädseln som även den är valfri.

De flesta katolska begravningar är jordbegravningar

De flesta katoliker väljer jordbegravning, även om kremering ofta är accepterat och blir alltmer förekommande. Vid jordbegravning bärs kistan ut med huvudändan före. Om den avlidna var präst är förhållandet omvänt, eftersom prästen alltid är vänd mot Guds folk. I slutet av begravningsmässan eller gudstjänsten går anhöriga och gäster förbi kistan och lägger ner blommor. Om bisättningen av kistan sker omedelbart efter mässan eller gudstjänsten så sker detta vid graven. Ofta samlas man efter begravningen för någon form av enklare förtäring.