Information till registrerade

Varför har vi en integritetspolicy?

Fonus värnar om din personliga integritet. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vår användning av så kallade cookies.

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att du:

  • Lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter via personlig kontakt med oss
  • Fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på någon av våra webbplatser
  • Använder någon av våra digitala tjänster t ex vid jobbansökan, begravningsplaneraren och Vita Arkivet
  • Besöker våra webbplatser.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Fonus ekonomisk förening, org.nr 702000-1298, med adress Box 4063, 102 61 Stockholm, tel.nr. 08-7098300.

Dataskyddsombud

Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud under följande adress:

Dataskyddsombud
Fonus
Box 4036
102 61 Stockholm

E-postadress: dataskyddsombud@fonus.se

Centrala begrepp

Personuppgift

Med en personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på vad som anses vara personuppgifter är namn, adress, e-post och telefonnummer.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Cookies

Så kallade cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Du som besökare kan själv ställa in i din egen webbläsare om du vill tillåta att cookies lagras på din dator eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookiefil som har placerats i din dator.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du raderar eller inte tillåter cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgiftsbehandlingen.

Behandling av personuppgifter

Fonus målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschöverenskommelser eller branschpraxis. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Beställa produkter och tjänster

Fonus erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser och genom att kontakta oss på andra sätt beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller boka ett personligt möte för rådgivning av begravning, försäkring, eller-, sten. Vid beställning av produkter eller tjänster samlar vi in information som ditt namn, uppgifter hur du vill bli kontaktad, personnummer och information som är nödvändig för fakturering.

När du träffar oss i ett fysiskt möte behöver vi följande personuppgifter, för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag mot dig som kund:

Namn, adress, telefonnummer, e-post samt personnummer.

Fonus behöver personnummer för att säkerställa din identitet vid beställning av en produkt eller tjänst.

Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås.

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som avtalsförhållandet löper. Dina inloggningsuppgifter i begravningsplaneraren raderas efter 7 år av inaktivitet, det betyder att du behöver skapa ett nytt konto om du vill planera en begravning efter 7 år av inaktivitet. En icke slutförd planering av begravning raderas efter en månad av inaktivitet. Vissa uppgifter kan du själv radera eller ändra genom att logga in på din sida. Uppgifter nödvändiga enligt bokföringslagen sparar vi i 7 år.

Vita Arkivet

För säker inloggning i det digitala Vita Arkivet använder vi oss av BankID för verifiering av din identitet. Vi tar då emot ditt personnummer, namn och adress från vår leverantör av BankID, Svensk E-identitet. Vi använder ditt personnummer för säker identifiering och för att skydda de upplysningar du lämnar i Vita Arkivet. Övriga uppgifter som du anger i Vita Arkivet tillsammans med inloggningsuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla avtalet mellan Fonus och dig för Vita Arkivet.

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som avtalsförhållandet löper. Vissa uppgifter kan du själv radera eller ändra genom att logga in på din sida. Vid din bortgång skickas dina upplysningar till den anhöriga som du angivit och därefter raderas uppgifterna från vårt system.

Marknadskommunikation

I vissa fall ber vi om ditt samtycke för att kunna kommunicera relevanta erbjudanden och skicka marknadsföring i övrigt till dig. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke är du välkommen att kontakta oss eller använda dig av avregistreringslänken som finns i vår marknadskommunikation. När du invänder mot framtida marknadsföringsutskick raderar vi din e-post från vårt marknadsföringssystem och avslutar våra utskick till dig.

Behandling av känsliga personuppgifter

Fonus målsättning är att inte behandla känsliga personuppgifter såsom uppgift om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. När du exempelvis planerar en begravning eller anger information i Vita Arkivet är vi därför noga med att ställa frågor som inte leder dig till att lämna dina eller andra anhörigas känsliga personuppgifter.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (sk tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

  1. Adressuppgifter från offentliga register (SPAR) för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
  2. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärdighetsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Uppgifter kan även inhämtas via någon av våra samarbetspartners, där de på uppdrag av dig som kund, fyller i ett formulär med en önskan att bli kontaktad av oss.

Cookies

Vi använder oss av så kallade Cookies för att analysera trafiken på våra webbplatser. Bland annat antal besök, vilka sidor som besökts samt trafikkällor allt i syfte att förbättra användarupplevelsen för besökarna. Denna data är aggregerad och därför anonym.

Vi använder oss också av cookies i vår marknadsföring för att vår annonsering ska bli så relevant som möjligt för våra kunder.

Vi placerar icke nödvändiga cookies på din enhet endast om du lämnat ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke om du skulle ångra dig, det gör du genom att besöka vår cookiessida länkad i sidfoten. Du som besökare kan också själv ställa in i din egen webbläsare om du vill tillåta att cookies lagras på din enhet eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort en cookiefil som har placerats i din enhet.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du raderar eller inte tillåter cookies.

Vi använder cookies från tredje parter. I och med det kan dina personuppgifter komma att behandlas i ett land utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Nivån på det rättsliga skyddet för personuppgifter kan skilja sig åt i dessa länder och inte ge samma skyddsnivå som dataskyddslagstiftning i EU/EES. Vid en sådan överföring kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att hålla din information säker. Du kan kontakta oss om du har några frågor om de åtgärder som vidtagits för att skydda dina personuppgifter som överförs utanför EU/EES.

Mer information om cookies och vilka tredje parter vi delar informationen med kan du få i vår cookiedeklaration, länkad i sidfoten. Du kan även läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Säkerhet

Fonus skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när det gäller känsliga uppgifter, såsom uppgifter om personnummer. I våra system använder vi loggning och behörighetsbegränsning för att säkerställa och följa upp konfidentialitet. 

Fonus har interna riktlinjer för e-post som reglerar hur vi ska hantera e-post med personuppgifter, samt dokumenterade rutiner som reglerar gallring av e-post. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi även skicka personuppgifter till våra samarbetspartners. Den e-post Fonus skickar är krypterad, men mottagaren ansvarar för konfiguration av sitt system och därmed även att aktivera kryptering.

Dina rättigheter

Fonus målsättning är att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in.

Du kan begära och få besked om hur vi behandlar personuppgifter som rör dig och få en kopia av dessa – ett så kallat registerutdrag. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga personuppgifter, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter.

Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning och du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Vi har också rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, samt konsumenträttslagstiftning.

Du kan också alltid vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se för nyttja din rätt att lämna klagomål eller för information om dataskyddsförordningen.

Överföring av personuppgifter

Utlämning av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet eller föjla lagkrav.

Fonus bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Du kan se statusen genom versionshantering och datumangivelse för denna integritetspolicy i slutet av detta dokument.

Länk till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra externa webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.

Branschöverenskommelse mellan Fonus och Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF)

 

Giltig från och med 2022-01-25

Koncernstyrelsen Fonus