Gå till sidans huvudinnehåll

Svenskarna och döden 2023

Årets rapport av Svenskarna och döden 2023 innehåller svar från nästan 5000 svenskar och fördjupar sig i frågor kring döden, begravning, social press och sorg.

Läs rapporten

Svenskar kämpar med att närma sig andra i sorg

När man genomgår en tuff period i livet förlitar de flesta sig på familj, vänner och partner som stöd – inte minst när de förlorar någon närstående. Men svenskarna tycker det är svårt att finnas där för sina nära och kära när de behöver dem som mest.

Rapporten visar att fler än varannan person tycker det är svårt att veta vad de ska säga och hur de ska bete sig runt någon som sörjer. Svenskarna tycker det är svårt att veta vad som förväntas av dem, vilket är förståeligt. Att finnas där och stötta någon som är ledsen kan vara svårnavigerat, oavsett anledningen som ligger bakom.

Svenskarna och döden 2023 visar att:

65 % av svenskarna har aldrig pratat med någon av sina föräldrar om deras begravningsönskemål.

Nästan fyra av tio har känt någon form av social press när de varit på en begravning.

Mer än hälften av svenskarna tycker det är svårt att veta vad man ska säga eller göra runt någon som är i sorg.

Endast 2 % tycker att man borde prata mindre om döden.

Om undersökningen

På uppdrag av Fonus genomförde Novus undersökningen via webbintervjuer i deras slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 4741 intervjuer mellan 30 juni och 20 juli 2023. Syftet var att undersöka målgruppens tankar om ämnet döden.
Läs rapporten

Planera din egen begravning

Har du, precis som många andra svenskar, tänkt på hur du vill ha din egen begravning? I vår kostnadsfria tjänst Vita Arkivet kan du berätta för dina närmaste hur du önskar att din begravning ska utformas. Där finns också möjlighet att skriva saker som du vill att dina anhöriga ska veta den dagen du inte längre finns.
Läs mer om Vita Arkivet