Gå till sidans huvudinnehåll

Hur hanteras dödsfall inom Bahá’í-samfundet?

Inom Bahá’í finns en egen ordning som säger att begravning ska ske inom en timmes resväg från där dödsfallet inträffade. På kyrkogårdar över landet finns det också särskilda kvarter för bahá’íer.

Medlemskap

Bahá’í är en religiös rörelse som finns representerad över praktiskt taget hela jorden. Samfundets internationella styrelse har sitt säte på Karmelberget i Haifa, Israel. I Sverige finns drygt 1100 medlemmar.

Grundtankar

Bahá’í syftar till att skapa förståelse, samförstånd och solidaritet mellan folk av olika nationalitet, kultur och religion, för att på så vis lägga grunden till en bestående världsfred. Bahá’íerna menar att mänskligheten är en enda familj. Gud är en och den ursprungliga skapande källan. Men Guds väsen överstiger människans fattningsförmåga. De olika religionerna har närmat sig Gud på olika sätt. Människan lär genom olika gudomliga sändebud som Buddha, Krishna, Jesus, Muhammed och Bahá’u’lláh som är bahá’íernas sändebud. Sändebuden är till sitt väsen fullkomliga människor och utrustade med ofelbar auktoritet. Varje historisk tid har sitt sändebud som centralgestalt då Guds uppenbarelse är progressiv.

Syn på döden

Själen, som kommer till uttryck i den medvetna personligheten, är odödlig. Vid döden upplöses organismen medan själen frigörs och fortsätter sin utveckling i en andlig dimension. Själens fortsatta utveckling är beroende av de moraliska och andliga kvalitéer som utvecklats under jordelivet, men också av gudomlig nåd. För bahá’íer är därför begravningen egentligen inte en sorgehögtid, även om att skiljas från den avlidna naturligtvis är smärtsamt för de närstående.

Före dödsfallet

Bahá’íer ska upprätta ett testamente. Ofta anges det i testamentet att personen önskar en bahá’í-begravning. Inga sakrament eller ceremoniella föreskrifter finns i samband med att en person ligger för döden.

Omhändertagande

Kroppen får inte balsameras eller kremeras. Ingen invändning finns mot obduktion, inte heller mot organdonation eller att använda kroppen för medicinska ändamål, förutsatt att kroppen visas respekt och begravs.

Svepning och visning

Det finns inga specifika riktlinjer gällande svepning och visning.

Begravningsceremoni

Begravningsceremonin utformas av familjen med hjälp av det lokala andliga rådet. I bahá’í finns inte någon särskild begravningsförrättare eller präst. En begravningsbön läses upp och även musik kan ingå i ceremonin.

Minnesstund

Det finns inga föreskrifter om att ha en minnesstund efter begravningsceremonin. Det är upp till de närstående om man önskar ordna en sådan.

Gravsättning

Kroppen ska begravas inom en timmes resväg från platsen för dödsfallet, oavsett transportsätt. Idag finns särskilda gravkvarter för bahá’íer på ett antal kyrkogårdar i Sverige.

Skriv ut innehållet som en PDF

Ladda ner