Gå till sidans huvudinnehåll

Svenskarnas syn på döden utforskas för andra året i rad

Vi kommer alla förlora någon som står oss nära, och uppleva sorg på olika sätt. Men döden är ett samtalsämne som många undviker, trots att vi tycker det är viktigt att prata om. För andra året i rad tar Fonus fram rapporten Svenskarna och döden som fördjupar sig i frågor kring döden, begravning och sorg.

Årets rapport följer upp insikter från förra året om hur ofta vi tänker på döden och vilka vi vänder oss till. Dessutom fördjupar sig rapporten även i frågor om sociala normer och press – bland annat hur vi förväntas bete oss när vi eller andra sörjer.

– Vi fick väldigt fin respons av rapporten förra året och den ledde till många intressanta diskussioner med döden som samtalsämne, ett samtal vi gärna vill fortsätta. Rapporten visar nämligen att många vill prata om döden och tycker det är viktigt, men att det är svårt att veta var man ska börja och hur man ska göra. I år har vi dessutom tittat närmare på hur vi påverkas av sociala normer och det visar sig att många påverkas av andras förväntningar. Vi på Fonus tycker det är viktigt att kunna bidra till ett öppnare och varmare synsätt kring döden och fortsätta undersöka hur svenskarnas syn på döden förändras över tid, säger Peter Göransson, vd på Fonus.

Rapporten baseras på en riksrepresentativ Novus-undersökning med nära 5 000 respondenter, intervjuer med olika experter och Maria som berättar om sorgen efter sin mammas bortgång.

 

Svenskarna och döden 2023 visar att:

  • Sju av tio svenskar tänker på döden minst en gång i månaden, vilket är en ökning med 3 procentenheter (2023: 71 procent, 2022: 68 procent)
  • Nära hälften tycker att man i samhället generellt borde prata mer om döden (2023: 45 procent, 2022: 45 procent)
  • Två av tre har funderat över sin egen begravning (2023: 65 procent, 2022: 65 procent)
  • 65 procent av svenskarna har aldrig pratat med någon av sina föräldrar om deras begravningsönskemål
  • Nära fyra av tio har känt någon form av social press när de varit på en begravning
  • Fler än hälften av svenskarna tycker det är svårt att veta vad man ska säga eller göra runt någon som är i sorg

Rapporten finns tillgänglig här.

 

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Fonus. Syftet med undersökningen är att ta reda på målgruppens tankar om ämnet döden. Undersökningen genomfördes via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Totalt gjordes 4741 intervjuer mellan 30 juni och 20 juli 2023.

För mer information, kontakta:

Conny Sohlberg, presstalesperson på Fonus.

E-post: conny.sohlberg@fonus.se