Gå till sidans huvudinnehåll

Nära varannan svensk har förlorat en kollega – stöd på arbetsplatsen viktigt

Döden är oundviklig – även på arbetsplatsen. Många svenskar har någon gång förlorat en kollega, och vissa har till och med varit med om dödsfall på jobbet. När döden och sorgen kommer till arbetsplatsen har kollegor och arbetsgivare en viktig, stödjande roll, det menar Conny Sohlberg, begravningsentreprenör på Fonus.

Varje år dör runt 11 000 personer i arbetsför ålder i Sverige, det visar siffror från SCB. Personer som efterlämnar sig familj och vänner i sorg – men också kollegor. Nära varannan person i Sverige har någon gång varit med om att en kollega gått bort (44 procent), det visar en ny Sifo-undersökning. Dessutom har sex procent varit med om att det skett på arbetsplatsen.

– Att förlora någon som man jobbat med kan påverka en djupt, oavsett om personen var en nära kollega eller någon man bara träffade sporadiskt. Vissa finner kanske viss tröst i att man inte är ensam i sorgen och att man kan prata med andra kollegor om personen som gått bort, medan andra hellre vill hantera det på egen hand. Det är viktigt att man har förståelse för varandra, och varandras olika sorgebearbetning, både som kollega och arbetsgivare, säger Conny Sohlberg, begravningsentreprenör på Fonus.

Undersökningen visar också att det finns en hel del osäkerhet kopplat till sorg på arbetsplatsen och vad som händer om en nära anhörig, vän eller kollega plötsligt går bort. Var tredje person har blivit informerad om vad som gäller på arbetsplatsen, 20 procent i förebyggande syfte och 14 procent när de själva eller en kollega berörts. Resterande, 66 procent, är osäkra på vad som gäller för deras arbetsplats.

– Känner man sig osäker på vad som gäller men gärna vill veta i förebyggande syfte tycker jag att man ska fråga sin närmaste chef. Framkommer det att arbetsplatsen inte har rutiner på plats blir samtalet en påminnelse om att det borde tas fram. Sen skulle jag säga att det viktigaste man kan ta med sig som chef eller arbetsgivare är att vara lyhörd. Man ska följa de rutiner som finns, men komma ihåg att för en del personer som sörjer kan arbetsplatsen faktiskt vara ett välkommet avbrott där vardagen rullar på som vanligt, medan andra behöver vara sjukskrivna en längre tid, säger Conny.

 

Undersökningen visar även att:

  • Två av fem (40 procent) har sörjt en anhörig/vän som gått bort och informerat sin chef och/ eller kollegor om detta. Kvinnor (45 procent) informerar chef och/ eller kollegor i högre utsträckning än män (36 procent)
  • 7 procent har sörjt en anhörig/vän som gått bort men valt att inte informera sin chef och/eller kollegor om detta
  • 8 procent har sörjt en anhörig/vän som gått bort och informerat några kollegor om detta, men inte sin chef


Om undersökningen:

Sifo-undersökningen genomfördes av Kantar Sweden på uppdrag av Fonus för att undersöka svenskarnas inställning till döden och begravning. 4 512 respondenter i åldrarna 18-79 år har svarat på undersökningen mellan den 25 januari och 6 februari 2024.

För mer information, kontakta:

Conny Sohlberg, presstalesperson på Fonus.

E-post: conny.sohlberg@fonus.se