Gå till sidans huvudinnehåll

Jag älskar dig

Att uttrycka känslor kan vara svårt, även till våra närmaste. Det visar en undersökning genomförd av begravningsbyrån Fonus, där sex av tio svenskar önskar att de oftare sa ”jag älskar dig” till sina nära.

– På Fonus möter vi dagligen människor som önskar att de hade sagt de där tre små orden innan det var för sent. Det är en fullt förståelig känsla. Men även om man inte hann säga det, betyder det inte att personen inte kände sig älskad, säger Fonus marknadschef Peter Göransson.

Undersökningen visar att var fjärde svensk är orolig att inte hinna säga ’jag älskar dig’ till sina nära innan det är för sent. Störst är oron i åldrarna 18-39, där 32 procent av de tillfrågade svarar att de känner en rädsla över att de inte ska hinna säga det. Bland de tillfrågade över 60 år oroar sig endast 17 procent.

– Vi uttrycker kärlek på olika sätt. Någon har nära till orden, någon visar det genom handling. Det viktiga är att vi visar den. Vi vet aldrig hur länge vi har varandra i livet. Det ser vi på Fonus som lever med döden nära inpå varje dag. Döden ger perspektiv på livet, säger Peter Göransson.

Så gjordes undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kantar-Sifo på uppdrag av Fonus. Bland ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldrarna 18 till 79 år genomfördes 1 000 webbintervjuer under den 20 april 2017. För exakta frågeställningar, se nedan.

Så ställdes frågorna

Fråga: Är du rädd för någon i din närhet ska dö innan du hunnit säga jag älskar dig?

Ja: 24 %

Nej: 62 %

Vet ej: 13 %

Fråga: Hur ofta säger du "Jag älskar dig" till din partner?

Varje dag: 24%

Varje vecka: 22%

Varje månad: 13%

Några gånger om året: 10%

Mer sällan än en gång om året: 6%

Aldrig: 6%

Har ej partner/Har ej mamma/pappa/syskon: 19%

Fråga: Hur ofta säger du "Jag älskar dig" till din mamma/pappa/syskon?

Varje dag: 1%

Varje vecka: 5%

Varje månad: 8%

Några gånger om året: 24%

Mer sällan än en gång om året: 25%

Aldrig: 25%

Har ej partner/Har ej mamma/pappa/syskon: 12%

För mer information, kontakta:

Conny Sohlberg, presstalesperson på Fonus.

E-post: conny.sohlberg@fonus.se