Gå till sidans huvudinnehåll

Förtroendevalda

Alla förtroendevalda nomineras och väljs av medlemsorganisationerna, antingen på lokala distriktsstämmor eller på föreningsstämman, som är högsta beslutade organ i Fonus ekonomisk förening.

Fonusråd 

Fonusrådens roll är att ge stöd för kooperativa värderingar i besluten som fattas i olika delar i organisationen. Detta görs genom nära samverkan med styrelsen, huvudkontoret och distrikten. Fonusråden är även värd för ägarträffarna för att stärka  dialogen med ägarna. Fonusråd har en rådgivande roll utan beslutsmandat.

Distriktens valberedningar 

I varje medlemsdistrikt finns en valberedning som föreslår deltagare i Fonusrådet för val på distriktsstämman. De föreslår även ombud som ska företräda samtliga medlemmar på föreningsstämman.

Föreningsstämmans ombud

På de 17 distriktsstämmorna väljs sammanlagt 69 ombud som företräder samtliga medlemmar på föreningsstämman.

Kontakta oss

E-post: medlem@fonus.se
Telefon: 010-146 63 60

Postadress:
Fonus Medlem
Box 4036
102 61 Stockholm