Gå till sidans huvudinnehåll

Nominera

Här kan medlems-/ägarorganisationer i Fonus ekonomisk förening nominera kandidater till de olika posterna i vår parlamentariska organisation. Se till att ha org.nr. eller medlemsnummer till hands när du skriver in din organisations nomineringar. Sista dag är den 15 februari 2024.

För val på distriksstämma i april

Sista dag för nominering är den 15 februari 2024.

Fonusråd

Fonusråden roll är att ge stöd för kooperativa värderingar i besluten som fattas i olika delar i organisationen. Detta görs genom nära samverkan med styrelsen, huvudkontoret och distrikten. Fonusråd har en rådgivande roll utan beslutsmandat.
Läs mer och nominera här

Ombud till föreningsstämma

På de 17 distriktsstämmorna väljs sammanlagt 69 ombud som företräder samtliga medlemmar på föreningsstämman. Föreningsstämman fattar beslut som rör hela Fonus ekonomisk förening.
Läs mer och nominera här

Distriktsstämmans valberedning

Distriktsstämmornas valberedningar föreslår personer till rollen som Fonusråd. En valberedningsledamot ska vara anställd eller aktiv medlem i en av våra ägarorganisationer. Valberedningen ska till distriktsstämman lämna förslag på ombud samt ersättare till föreningsstämman.
Läs mer och nominera här

För val på föreningsstämman i maj

Sista dag för nominering är den 15 februari 2024

Styrelse

Styrelsen fattar strategiska beslut som rör hela verksamheten. Fonus ekonomisk förening omsätter ca 1,2 miljarder kronor, har omkring 900 medarbetare och omfattar flera dotterbolag inom både begravning och juridik. Styrelsen tillsätter vd, fastställer budget och affärsplan och godkänner större affärer och investeringar.
Läs mer och nominera här

Revisorer

För granskning av Föreningsstyrelsens och vd:s förvaltning samt av föreningens räkenskaper väljer den ordinarie stämman inom eller utom föreningen två revisorer. Revisorerna granskar Fonus ekonomisk förening ur ett medlemsperspektiv.
Läs mer och nominera här

Föreningsstämmans valberedning

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt till föreningsstämman föreslå mötesordförande, sekreterare, justerare samt rösträknare. Valberedningen ska ge förslag till arvoden för samtliga förtroendeuppdrag inom Fonus ekonomisk förening.
Läs mer och nominera här

Kontakta oss

E-post: medlem@fonus.se
Telefon: 010-146 63 60

Postadress:
Fonus Medlem
Box 4036
102 61 Stockholm