Gå till sidans huvudinnehåll

Att vara gäst på en buddhistisk begravning

Det finns uppskattningsvis 60 000 buddhister i Sverige. En buddhistisk begravning ska gärna ske så snart som möjligt efter dödsfallet och utformas utifrån buddhistisk riktning, seder och kultur.

Akten anpassas utifrån önskemål

Begravningsceremonin hålls av en eller flera munkar, nunnor eller annan företrädare som anpassar begravningsceremonin utifrån önskemål. Ceremonin sker i en lokal utan kristna symboler. Ljus kan tändas på altaret, eller plats i anslutning till kistan, som ofta smyckas med blommor, buddhabild och buddhistiska symboler. Man läser eller sjunger ur buddhistiska skrifter och ibland spelas (inspelad) musik, till exempel meditationsmusik.

Det förekommer att kistan är öppen under ceremonin och att man går fram, betygar sin vördnad och lägger exempelvis en blomma på den avlidna med önskan om god färd.

Alla är välkomna på ceremonin

Alla är välkomna att närvara under ceremonin och ofta samlas man efteråt och äter eller dricker något tillsammans. Det finns inga regler kring var gäster ska sitta i ceremonilokalen och du väljer själv vilken klädsel du önskar ha på dig.

Kreamation är vanligast

Vanligaste begravningssättet är kremation, men jordbegravning förekommer också. Det finns traditioner att buddhistisk företrädare och närstående vill närvara vid kremeringen och gravsättningen för att utföra en avskedsceremoni.