Gå till sidans huvudinnehåll

Ångerrätt Försäkringsinventering

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks.

Ångerblankett

Vill du utöva ångerrätten ska du till oss (Fonus ekonomisk förening, postadress Box 4063, 102 61 Stockholm, e-postadress info@fonus.se) skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (till exempel ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda denna mall, men du måste inte använda den. 

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt 

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder).  

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. 

Om du bett att tjänsten ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet. 

Kontakta oss

Vi svarar i telefonen dygnet runt, alla dagar i veckan: 0771-87 00 87.

Boka möteHitta begravningsbyråBörja planera begravning