Planera din egen begravning

Att planera för sin död och begravning kan för någon kännas märkligt, men vid närmare eftertanke känner vi oss ofta hjälpta av att gå igenom de frågor som uppstår vid ett dödsfall och att ta oss tid att tänka efter hur vi själva vill ha det.

Planeringen handlar lika mycket om att själv bestämma som att underlätta för närstående. Du gör det enkelt genom att fylla i Vita Arkivet, skriva testamente och skaffa en begravningsförsäkring.

Planera för din bortgång och begravning – fyll i Vita Arkivet.
Se över de juridiska frågorna – skriv testamente och lämna in det för trygg förvaring.
Teckna Fonus Begravningsförsäkring – försäkra dig om att det finns pengar till begravning, bouppteckning, gravsten och skötsel av din grav.

Förvarar du ditt Vita Arkiv hos oss eller skapar ett online-konto kan dina närstående vända sig till någon av våra begravningsbyråer i Sverige för att ta del av dina uppgifter. Med vår erfarenhet vet vi att det kommer bespara dem många svåra frågor.

Vita Arkivet

Om Vita Arkivet

Äldre kvinna i lila med ljust hår

Planera för din begravning och underlätta för dina anhöriga genom att fylla i Vita Arkivet. Det är enkelt och helt kostnadsfritt.

Vita Arkivet är ett dokument där du talar om hur du vill ha din begravning utformad, vilka försäkringar du har och var dina juridiska handlingar finns förvarade. Du har alltid möjlighet att ändra och komplettera dina önskemål.

Vill du att dina närstående ska få tillgång till dina önskemål efter din död, oavsett vilken Fonusbyrå de vänder sig till, skapa ett online-konto eller förvara Vita Arkivet hos oss.

Det är helt kostnadsfritt!

Vita Arkivet online

Skapa ett användarkonto och fyll i Vita Arkivet på webben! Du kan enkelt göra ändringar och dina anhöriga eller efterlevande får tillgång till dina uppgifter efter din död genom Fonus. Vill du ha hjälp att skapa ett konto, välkommen in till närmaste Fonus begravningsbyrå!

Till Vita Arkivet online (öppnas i ett eget fönster)

Vita Arkivet som PDF

Här nedan kan du hämta Vita Arkivet som PDF-fil som du skriver ut och fyller i för hand.

VA_Bro_2013_31maj.pdf 
Vägledning för att fylla i blanketten

VA_Blankett_2013_31maj.pdf 
Blankett att fylla i

1302_VA_Plastkort.pdf 
Med pappersbroschyren finns ett plastkort som du kan ha i plånboken för att berätta att du fyllt i Vita Arkivet. Här finns även det för utskrift!

Vita Arkivet som pappersbroschyr

Hämta Vita Arkivet som broschyr på närmaste Fonus begravningsbyrå. Där kan du även få hjälp att fylla i det, och kan lämna in det för förvaring, helt kostnadsfritt.

Beställ Vita Arkivet som broschyr  via Fonus e-butik, så sänder vi ett eller flera exemplar kostnadsfritt direkt hem till dig.

Till Vita Arkivet i Fonus e-butik
(e-butiken öppnas i ett eget fönster)

Juridisk planering

Du kan enkelt skapa en tryggare vardag genom att se över din familjejuridiska situation! Vid eventuell skilsmässa eller dödsfall får det stor betydelse för både dig och din familj.

Är du ung, ogift och är utan barn känns det kanske tidigt att tänka på arv och testamente. Har du tidigare varit gift eller sambo, har barn eller hunnit bli lite äldre känns frågorna kanske mer naturliga. Det finns stora vinster med att se över livet ur en juridisk synvinkel oavsett hur dina familjeförhållanden ser ut.

Trygghet - genom hela livet
Att se över de juridiska frågor som berör dig är ingenting du gör bara en gång i livet. Tillvaron förändras; du får barn, gifter dig, blir sambo eller bara tänker om. Ser du över dina handlingar regelbundet är du säker på att de alltid ger dig den trygghet du vill ha.

Fonus och Familjens jurist i samarbete
Familjens jurists logotypFör att du ska få den allra bästa hjälpen med dina juridiska frågor samarbetar vi med Familjens jurist, Sveriges största familjejuridiska byrå. Oavsett om dina frågor berör ett dödsfall eller om du vill skapa trygghet i vardagen för dig och hela din familj så får du ett trevligt bemötande och all hjälp du behöver.

Du väljer själv om du vill träffa din jurist hos Familjens jurist eller på ditt närmaste Fonuskontor.

Boka tid med Familjens jurist!
(Formuläret öppnas i eget fönster på familjensjurist.se)

Läs mer om Familjens jurist - sveriges största juristbyrå inom familjerätt!
(Länk till Familjens jurists webbplats i eget fönster)

Begravningsförsäkring

Om Fonus begravningsförsäkring

En begravningsförsäkring tecknar du för att veta att det finns pengar avsatta för din begravning. Det ger större valfrihet och skapar trygghet för dina närstående. Försäkringen bör även täcka bouppteckning, eventuell gravsten och framtida vård av graven. Pengarna öronmärks för detta ändamål, vilket skapar trygghet för dig och dina nära.

För att du ska hitta ett alternativ som passar dig finns Fonus Begravningsförsäkring i två versioner; Fast och Flex. Gemensamt för båda alternativen är att:

 • De historiskt sett givit högre ränta än banken
 • Du kan teckna dem i en hög ålder
 • De utbetalas alltid, oberoende av ålder och andra försäkringar
 • Eventuellt överskott går tillbaka till dödsboet/insatt förmånstagare
 • De är inkomstskattefria vid utbetalning
 • Du är garanterad en grundränta, för närvarande 1,5 %

Begravningsförsäkring fast

Vill du att din begravningsförsäkring ska uppgå till ett i förväg fastställt belopp? Vill du bara betala en låg summa varje månad? Då väljer du Fonus Begravningsförsäkring, Fast.

 • Försäkringen kan tecknas upp till 80 år
 • Premien betalas till dess att du fyller 90 år
 • Du är skyddad med ett bestämt belopp från första dagen
 • Du avsätter inget större engångsbelopp direkt

Det lägsta försäkringsbeloppet du kan teckna är 50 000 kronor.
Hälsoförklaring krävs.

Begravningsförsäkring flex

Vill du själv bestämma när och hur länge du betalar din premie? Har du ännu inte fyllt 89 år? Då väljer du Fonus Begravningsförsäkring, Flex.

 • Försäkringen kan tecknas upp till 89 år
 • Ingen hälsoförklaring krävs
 • Du bestämmer själv hur hög premien ska vara (lägst 400 kronor/månad)
 • Du bestämmer själv hur ofta (minst 1 gång/månad) och hur länge du vill betala din premie
 • Din försäkring bygger på inbetalda premier + återbäringsränta. Ju mer du betalat in, desto högre försäkringsbelopp!

Hämta/beställ broschyr

broschyr_forsakring_1320.pdf (3,1 MB) 
Broschyr begravningsförsäkring

ansokan_begravningsforsakring.pdf (1 MB) 
Ansökan begravningsförsäkring

Beställ broschyr om Fonus Begravningsförsäkring inkl. ansökningshandlingar.
(Fonus e-butik öppnas i eget fönster)

Vad kostar Begravningsförsäkring FAST?

20
79
21
80
22
81
23
83
24
84
25
85
26
87
27
88
28
89
29
91
30
93
31
94
32
96
33
98
34
100
35
102
36
104
37
106
38
108
39
110
40
112
41
115
42
118
43
120
44
123
45
126
46
129
47
132
48
136
49
139
50
143
51
147
52
151
53
156
54
161
55
166
56
171
57
177
58
183
59
189
60
196
61
204
62
212
63
220
64
230
65
240
66
251
67
262
68
275
69
289
70
305
71
322
72
340
73
361
74
384
75
411
76
440
77
474
78
513
79
558

Din ålder

=
xx SEK/månad
* Månadspremie i kronor, Fonus Begravningsförsäkring, typen fast med försäkringsbelopp på 50 000 kr

Ansök om Fonus Begravningsförsäkring

Söker försäkring*
Betalningstermin*
Betalningssätt*