Testamente – med förvaring

Förvaring av testamente – den trygghet du behöver

Skrev du ditt testamente för att det skulle glömmas bort i sin byrålåda, förstöras när du slängde gamla saker eller "försvinna" med hjälp av en icke gynnad släkting? Nej, självklart inte. Därför finns tjänsten förvaring av testamente!

I ditt testamente bestämmer du hur du vill att arvet efter dig ska fördelas. Det är en värdefull handling, både för dig och dina nära, som måste visas upp efter din död.

Tyvärr kan testamenten som förvaras hemma eller i bankfack försvinna, förstöras eller helt glömmas bort. Arvsfördelningen efter dig kan då bli en helt annan än du önskat.

För att vara säker på att ditt testamente kommer fram – i samarbete med Familjens jurist hjälper vi dig att förvara det!

Garanti

Genom att samköra vårt register med folkbokföringsregistret kan vi garantera att ditt testamente kommer fram till din testamentsexekutor (verkställare av testamentet) eller ditt dödsbo inom trettio dagar från dödsdagen, förutsatt att du är folkbokförd i Sverige. Som testamentsexekutor väljer du till exempel Familjens jurist, som vi samarbetar med för att du ska få den allra bästa hjälpen med dina juridiska frågor.

Testamentet scannas och förvaras såväl digitalt som i sin fysiska form och kvitteras ut av representant för dödsboet. På så sätt kan det aldrig komma bort.

Tryggare kan det inte bli, varken för dig eller för dem som står dig nära.

Kostnad

För en engångssumma på 1 500 kronor eller en löpande avgift (för närvarande 250 kronor/år) förvaras ditt testamente fram till din dödsdag. Du har under tiden full möjlighet att göra eventuella korrigeringar.