Frågor och svar

Här kan du läsa svaret på några vanliga frågor om Vita Arkivet. Du kan alltid kontakta vår support om det är något du undrar över eller om nu önskar vägledning när du fyller i ditt Vita Arkiv.

Vår support har öppet vardagar mellan klockan 8-17. Du når dem på telefonnummer 020-47 00 48 eller via e-post på webbsupport@fonus.se.

Har Vita Arkivet någon åldersgräns?

Ja, du får fylla i samt registrera ditt Vita Arkiv från och med 16 års ålder.

Kostar Vita Arkivet något?

Nej Vita Arkivet är en kostnadsfri tjänst.

Hur får anhöriga veta att det finns ett Vita Arkiv när jag avlider?

Även om du inte själv har meddelat dina anhöriga om att ett Vita Arkiv finns så kommer dödsboet att informeras om att ett Vita Arkiv finns när det finns ett dödsdatum registrerat. De anhöriga får då kontakta Fonus för att få ta del av innehållet i Vita Arkivet.

Finns Vita Arkivet på flera språk?

I dagsläget finns det digitala Vita Arkivet bara på svenska. I tryckt version finns Vita Arkivet även på finska. Kontakta närmaste Fonus begravningsbyrå om du vill ha ett Vita Arkiv på finska.

Frågor om Vita Arkivet online

Hur loggar man in?

Inloggningen till det digitala Vita Arkivet sker med hjälp av BankID.

Jag har sedan tidigare ett Vita Arkiv med inloggningsuppgifter. Hur gör jag nu?

Inloggning till det digitala Vita Arkivet sker numera enbart med BankID och de tidigare inloggningsuppgifterna med användarnamn och lösenord har ersatts. Om du inte har möjlighet att skaffa BankID, kontakta närmaste Fonus begravningsbyrå så kan de hjälpa dig att göra eventuella ändringar.

Kan man ladda upp bilagor i sitt digitala Vita Arkiv?

Man kan ladda upp max 5 bilagor i Vita Arkivet. Tillåtna format är Word och PDF.

Kan man skriva ut sitt digitala Vita Arkiv?

Du kan skriva ut sitt digitala Vita Arkiv när du är inloggad. De eventuella bilagorna du har laddat upp kommer inte automatiskt med i utskriften. För att skriva ut bilagorna behöver du först ladda ner dem på din dator.

Vilka webbläsare är Vita Arkivet anpassade för?

Vita Arkivet är byggt för webbläsarna: Internet explorer (IE9 -), Chrome, Firefox, Safari och Edge.

Frågor om BankID

Vem får ha BankID?

Här kan man läsa vem som har rätt att inneha ett bankID. Läs på om bankid.com

Vem utfärdar BankID?

Banker utfärdar BankID. Läs mer om vilka banker som utfärdar BankID här.

Jag har inte möjlighet att skaffa ett BankID och vill ändra i mitt Vita Arkiv, men jag vill göra ändringarna själv. Hur gör jag då?

Om du vill göra ändringarna själv får du kontakta närmaste Fonus begravningsbyrå som hjälper dig att ta bort det digitala Vita Arkivet. Du kan sedan fylla i ett tryckt Vita Arkiv och förvara hemma alternativt lämna in till Fonus för förvaring.