Frågor och svar

Här får du svar på några vanliga frågor om Vita Arkivet. Du kan alltid ringa om det är något du undrar eller vill ha vägledning när du fyller i ditt Vita Arkiv.

Inloggningsuppgifter

Har Vita Arkivet någon åldersgräns?

Ja, du får fylla i samt registrera ditt Vita Arkiv från och med 16 års ålder.

Hur loggar man in?

Inloggningen till det digitala Vita Arkivet sker med hjälp av BankID.

Jag har sedan tidigare ett Vita Arkiv med inloggningsuppgifter. Hur gör jag nu?

Inloggning till det digitala Vita Arkivet sker numera enbart med BankID och de tidigare inloggningsuppgifterna med användarnamn och lösenord har ersatts. Om du inte har möjlighet att skaffa BankID, kontakta ett Fonus-kontor så kan de hjälpa dig att göra eventuella ändringar. 

Frågor om BankID

Vem får ha BankID?

Här kan man läsa vem som har rätt att inneha ett BankID: Läs på bankid.com.

Vem utfärdar BankID?

Banker utfärdar BankID. Läs mer om vilka banker som utfärdar BankID här.

Jag har inte möjlighet att skaffa ett BankID och vill ändra i mitt Vita Arkiv, men jag vill göra ändringarna själv. Hur gör jag då?

Om du vill göra ändringarna själv får du kontakta ett Fonus-kontor som hjälper dig att ta bort det digitala Vita Arkivet. Du kan sedan fylla i ett tryckt Vita Arkiv och förvara hemma alternativt lämna in till Fonus för förvaring. 

Frågor om ditt Vita Arkiv

Kan man ladda upp bilagor i sitt digitala Vita Arkiv?

Man kan ladda upp max 5 bilagor i Vita Arkivet. Tillåtna format är Word och PDF. 

Kan man skriva ut sitt digitala Vita Arkiv?

Du kan skriva ut sitt digitala Vita Arkiv när du är inloggad. Eventuella bilagor går inte att skriva ut.

Är Vita Arkivet juridiskt bindande?

Enligt lagen är det bara önskemål om gravplats och kremering/jordbegravning som ska respekteras om möjligt. 

Allmänna frågor om Vita Arkivet

Vilka webbläsare är Vita Arkivet anpassade för?

Vita Arkivet är byggt för webbläsarna: Internet explorer (IE9 -), Chrome, Firefox, Safari och Edge.

Finns Vita Arkivet på flera språk?

I dagsläget finns Vita Arkivet bara på svenska.

Är Vita Arkivet juridiskt bindande?

Nej, Vita Arkivet är inte juridiskt bindande, men det är rekommenderat att följa de önskemål som finns så långt det är möjligt.