Gå till sidans huvudinnehåll

Om Google Translate

För att hjälpa dem som inte kan svenska erbjuder vi möjligheten att översätta texterna på vår hemsida med hjälp av Google Translate. Det gör att fler kan ta del av informationen från oss, men på sitt modersmål.

Översättningen med Google Translate görs direkt i webbläsaren och tar bara några sekunder. Översättningen görs av en maskin och inte en person, vilket betyder att den inte alltid är 100% korrekt. Det är tyvärr inget vi på Fonus kan påverka, utan vi ansvar bara för att den svenska originaltexten är korrekt då den ses som vår officiella Fonustext.

Du väljer ditt önskade språk i listan längst ner på denna sida.

About Google Translate

To help people who do not know Swedish, we offer the option to translate the texts on our website using Google Translate. This allows more people to access our information and read it in their native language. Google Translate carries out the translations directly in the browser, and the process only takes a few seconds. The translation is done by a machine and not a person, which means that it is not always 100% accurate. Unfortunately, this is not something that Fonus can influence; we are responsible only for the correctness of the original Swedish text, as it is considered to be our official Fonus text. You can select your preferred language from the list at the bottom of this page.

Tietoa Google Kääntäjästä

Ruotsia taitamattomien avuksi tarjoamme mahdollisuuden kääntää verkkosivujemme tekstit Google Kääntäjän avulla. Näin useammat ihmiset voivat tutustua tarjoamiimme tietoihin omalla äidinkielellään. Kääntäminen Google Kääntäjällä tapahtuu suoraan selaimessa ja vie vain pari sekuntia. Käännökset tekee kone eikä ihminen, joten ne eivät aina ole täysin virheettömiä. Tähän me Fonuksella emme valitettavasti voi vaikuttaa. Otamme vastuun ainoastaan alkuperäisten, virallisiksi Fonus-teksteiksi katsottavien ruotsinkielisten tekstien oikeellisuudesta. Voit valita haluamasi kielen sivun alalaidassa olevasta luettelosta.

Acerca de Google Translate

Para ayudar a aquellos que no saben sueco, ofrecemos la oportunidad de traducir los textos de nuestro sitio web utilizando Google Translate. Esto permite a más personas acceder a nuestra información, pero en su lengua materna. La traducción con Google Translate se realiza directamente en el navegador y tarda solo unos segundos. La traducción la realiza una máquina y no una persona, lo que significa que no siempre es 100 % correcta. Por desgracia, Fonus no puede hacer nada al respecto, ya que solo somos responsables de la exactitud del texto original sueco, que es el texto oficial de Fonus. Seleccione el idioma que desee en la lista de la parte inferior de esta página.

بخصوص خدمة غوغل للترجمة

بالنسبة لمن لا يتقنون اللغة السويدية فنحن نوفر إمكانية ترجمة محتوى موقعنا بالاستعانة بخدمة غوغل للترجمة وهو ما سيمنح المزيد من الأشخاص فرصة الاطلاع على المعلومات التي نقدمها وقراءتها بلغتهم الأم. تتم الترجمة بخدمة غوغل للترجمة مباشرة على الموقع ولا تستغرق العملية سوى بضعة ثوان. تتم الترجمة بشكل آلي أي دون تدخل بشري وهو ما يعني أنها لن تكون دائما صحيحة 100 % وهو للأسف أمر لا يمكننا التأثير فيه هنا في فونس وإنما نحن مسؤولون فقط عن صحة المحتوى الأصلي المكتوب باللغة السويدية حيث أنه يعتبر النص الرسمي لفونس.   يمكنك اختيار لغتك في القائمة الموجودة في أسفل هذه الصفحة.

О Гугл Переводчике

Для удобства тех, кто не владеет шведским языком, мы предлагаем возможность перевести статьи на нашем сайте с помощью Гугл Переводчика. Благодаря этому большее количество людей сможет получить информацию на своём родном языке. Гугл Переводчик осуществляет перевод текста за несколько секунд прямо в вашем веббраузере. Перевод делает машина, а не человек, поэтому результат не всегда корректный. К сожалению, мы не можем повлиять на качество перевода и несём ответственность за статьи лишь на языке оригинала (шведском). Выбор языка перевода находится внизу страницы.