Programkort

Vi kan hjälpa till att ta fram programkort för begravningen. Sådana kallas ibland också tryckta program, agendor eller psalmkort.

Programkortet gör det lättare att följa med under begravningsceremonin och blir ett minne från begravningen som går att spara. Vi kan hjälpa till att utforma och trycka korten, samt se till att de delas ut på begravningsdagen. Se motiv för programkorten nedan.

Tackkort

Ett tackkort är ett bra sätt att tacka dem som deltog i begravningen. Vi kan hjälpa till med utformningen av tackkorten också.