Miljövänligt sortiment

Vi på Fonus arbetar kontinuerligt för att åstadkomma minsta möjliga miljöpåverkan med våra produkter och tjänster. Vi ser det därför som en självklarhet att kunna erbjuda ett miljövänligt sortiment till begravning, som en del av ett personligt avsked.

Syftet med miljösortimentet är att minska miljöpåverkan och erbjuda er som kund hållbara val. Ni väljer själva om det är en eller flera delar som ska vara miljövänliga. Vi erbjuder följande inom vårt miljösortiment:

  • Miljökista
  • Miljöurna
  • Svepskjorta i ekologisk bomull
  • Programkort tryckta på svensktillverkat papper
  • Miljögravsten

Miljökista eller miljöurna

Våra miljökistor är skonsamma mot miljön och har utvecklats utifrån en helhetssyn som inkluderar utsläpp vid tillverkningen, materialval, kemikalier och långsiktig miljöpåverkan. Textilen som används inuti består av ekologisk bomull och plasten är biologiskt nedbrytbar. Allt material är fritt från giftiga, långlivade och bioackumulerande ämnen. Här kan ni se våra miljökistor.

Miljöurnorna finns antingen i trä eller i ett material som består av majsstärkelse, krita och rapsolja. Vi har även sandurnor som är tillverkade av miljövänliga material såsom sand och jord från den svenska kusten. Här hittar ni våra miljömärkta urnor

Eftersom det inte finns någon oberoende part som certifierar eller miljömärker kistor och urnor så har Fonus valt att följa Svanens möbelkriterier. I flera avseenden väljer vi att gå längre och sätta striktare miljökrav än vad Svanens kriterier förordar. Ett exempel är att vi använder mindre än hälften så mycket lösningsmedel.

Fossilfria transporter

Vi strävar efter att tanka alla våra dieselbilar med HVO på de orter där HVO går att tanka. HVO är en syntetisk diesel som framställs av växtoljor och djurfetter som är 100 % förnybart.

Miljögravsten

Vi erbjuder gravstenar som bryts och bearbetas i Norden, vilket bidrar till korta transporter.