Dödsboförvaltning

Varje dödsboförvaltning är unik och därför kan det skilja ganska mycket i tid mellan olika dödsbon. Genom vårt samarbete med Familjens Jurist hjälper vi dig tryggt genom alla steg.

Besök Familjens Jurists webbplats

Vad innebär en dödsboförvaltning?

Dödsboförvaltning kallas den praktiska hanteringen av egendom den avlidna lämnat efter sig, till exempel ska räkningar betalas och bostaden tas om hand. Förvaltningen inkluderar normalt även försäljning av lösöre och bostad, kontakter med banker och försäkringsbolag, uppsägning av prenumerationer, telefoner, städning osv. Beroende på dödsboets storlek kan förvaltning pågå länge, ibland i flera år.