Försäkringsinventering Dödsbo

När en person avlider finns det ofta försäkringar som inte betalas ut automatiskt. Många dödsbon och anhöriga kan därför missa pengar de är berättigade till. Genom att göra en Försäkringsinventering Dödsbo får ni en sammanställning av den avlidnas försäkringar.

Summering av alla försäkringar

Via tjänsten Försäkringsinventering Dödsbo kan vi, för dödsboets räkning, undersöka och utreda den avlidnas försäkringsinnehav tillsammans med vår samarbetspartner Cynk. De kontaktar bland annat:

  • Stora och små försäkringsbolag
  • Arbetsgivare
  • Fack- och pensionärsförbund
  • Begravningskassor

Oavsett vad utredningen resulterar i vill vi skapa en trygghet att samtliga försäkringsgivare är kontrollerade. Dödsboet får alltid en sammanställning på försäkringarna som utfaller till dödsboet eller förmånstagare.

Pris: 2195 kr.

Kontakta närmaste begravningsbyrå

Få koll på dina egna försäkringar

Det är inte bara i samband med en bouppteckning som en inventering kan göras. Du som privatperson kan beställa tjänsten Försäkringsinventering Privat för att få en överblick över ditt eget försäkringsinnehav:

  • Vilka försäkringar har jag?
  • Har jag återbetalningsskydd på mina försäkringar?
  • Vem ärver mina försäkringar?

Sammanställningen gör att du lättare kan se om du behöver göra förändringar i ditt befintliga försäkringsskydd. Den ger dig också möjlighet att förbereda och underlätta för dina närstående inför den dagen då du inte längre finns. Sammanställningen kan med fördel sparas i ditt digitala Vita Arkiv och tas fram vid en framtida bouppteckning.

Pris: 2195 kr.

Beställ här

 

Försäkringsutredning