Försäkringsinventering Dödsbo

Vi rekommenderar alla att göra en Försäkringsinventering Dödsbo. Det händer att den avlidna har försäkringar som anhöriga inte känner till. Det kan till exempel vara privata försäkringar, från arbetsgivare eller genom medlemskap i fackförbund. Genom att göra en försäkringsinventering kan vi hjälpa till att hitta sådana försäkringar.

Om tjänsten Försäkringsinventering Dödsbo

När en person avlider finns det ofta försäkringar som inte betalas ut per automatik. Många dödsbon och anhöriga kan missa försäkringspengar de är berättigade till eftersom de inte vet om att försäkringen finns. Vi erbjuder en tjänst som heter Försäkringsinventering Dödsbo där vi för dödsboets räkning, undersöker och utreder eventuellt försäkringsinnehav tillsammans med vår samarbetspartner Cynk.

Vi kontaktar allt från små till stora försäkringsbolag samt arbetsgivare, fack- och pensionärsförbund, begravningskassor, med flera. Oavsett vad utredningen resulterar i vill vi skapa en trygghet att samtliga försäkringsgivare är kontrollerade. Dödsboet får alltid en sammanställning på vilken eller vilka försäkringar som utfaller till dödsboet eller förmånstagare.

Pris: 2195 kr.

Kontakta närmaste begravningsbyrå

Försäkringsinventering Privat

Det är inte bara i samband med en bouppteckning som en inventering kan göras. En Försäkringsinventering Privat kan beställas av dig som vill få en överblick över ditt försäkringsinnehav. Det gör att du lättare kan se om det behövs göras några förändringar i ditt befintliga försäkringsskydd. Försäkringsinventeringen ger också möjligheten att förbereda och underlätta för dina närstående inför den dagen då du inte längre finns. Sammanställningen kan med fördel sparas i ditt digitala Vita Arkiv och tas fram vid en framtida bouppteckning.

Pris: 2195 kr.

Beställ här

 

Försäkringsutredning