Singel

Livet som singel kan verka enkelt ur juridisk synvinkel. Särskilt om du är ung och inte har barn kan det kännas avlägset att fundera på arv och testamente.

Troligen känns det mer naturligt om du tidigare varit gift eller sambo, har barn eller hunnit bli lite äldre. Men oavsett hur din tillvaro ser ut finns många bra skäl att se över singellivets juridiska frågor.

Vår samarbetspartner Familjens jurist kan hjälpa dig att skapa en trygg vardag utifrån din livssituation och dina önskemål. De hjälper dig med bland annat:

  • Testamente – upprättande och säker förvaring.
  • Generationsskifte – när du vill föra över t ex ett hus eller företag till nästa generation.
  • Fullmakter, gåvobrev, avtal och skattefrågor med mera.

Juristen kan också vara ombud i domstol vid olika typer av tvister. Har du frågor om testamente, generationsskifte eller vilka som har arvsrätt? Kontakta Familjens jurist för en privatjuridisk rådgivning.