Gift

Numera tycker många att det går lika bra att vara sambo som att vara gift, och det stämmer givetvis när det gäller kärleken och livet tillsammans. Men som gifta får ni en betydligt större rättslig trygghet.

Som gift har man större rättslig trygghet än vad sambor har man exempelvis när det gäller arvsrätt. Samtidigt finns det juridiska frågor som är viktiga att planera för även som gift.

Egna barn, dina barn och våra barn

Kanske har någon av er barn sedan tidigare eller kanske planerar ni att skaffa barn tillsammans? Som gift i en familj med bara gemensamma barn har du stor juridisk trygghet. Men det förutsätter bland annat att äktenskapet håller livet ut och att det inte finns några särkullbarn.

Vill du exempelvis styra mer över hur ditt arv ska fördelas, eller om ni vill behålla var och ens egendom om ni skulle separera, behöver du ordna det med olika handlingar.

Juristerna hos vår samarbetspartner Familjens jurist kan bland annat hjälpa dig med:

  • Äktenskapsförord – avtal om vad som inte ska ingå i en eventuell bodelning (av exempelvis arvsskäl).
  • Testamente – upprättande och säker förvaring.
  • Generationsskifte – när du vill föra över egendom till nästa generation.
  • Bodelningsavtal – viktigt även för de som är överens om bodelningen vid en separation.
  • Fullmakter, gåvobrev, kontrakt och skattefrågor med mera.

Juristen hjälper er med vad ni bör tänka på när ni får barn. Har någon av er barn sedan tidigare är frågorna kring arv och bodelning särskilt viktiga. Juristen kan även hjälpa dig som ombud i domstol vid tvister av olika slag. Läs mer om vad det innebär juridiskt att vara gift, på Familjens jurists webbplats.