Begravningsförsäkring

Sedan 1991 erbjuder Fonus en begravningsförsäkring för att täcka kostnader i samband med begravning.

Försäkringen täcker kostnader i samband med begravningen upp till försäkringsbeloppet. Det kan också användas till gravsten och bouppteckning. Det som blir över betalas ut till dödsboet, då dödsboet alltid är förmånstagare.

Försäkringen finns i två varianter, Fast och Flex. Fast har ett försäkringsbelopp på 50 000 kronor och du betalar en premie baserat på din ålder, till exempel 143 kronor per månad om du är 50 år. Försäkringen gäller från första dagen med fullt försäkringsbelopp.

Flex bygger på det belopp du själv väljer att betala in. Du kan antingen betala som lägst 400 kronor per månad upp till det försäkringsbelopp du tycker passar bäst, eller göra en engångsbetalning på minst 15 000 kronor. Pengarna växer sedan med ränta. 

Om Fonus begravningsförsäkring

En begravningsförsäkring tecknar du för att veta att det finns pengar avsatta för din begravning. Det ger större valfrihet och skapar trygghet för dig och dina närstående. Försäkringen täcker begravning, bouppteckning, eventuell gravsten och framtida vård av graven upp till försäkringsbeloppet. Pengarna öronmärks för detta ändamål, vilket skapar trygghet för dig och dina nära.

För att du ska hitta ett alternativ som passar dig finns Fonus Begravningsförsäkring i två versioner; Fast och Flex. Gemensamt för båda alternativen är att:

 • De historiskt sett givit högre ränta än banken
 • Du kan teckna dem i en hög ålder
 • De utbetalas alltid, oberoende av ålder och andra försäkringar
 • Eventuellt överskott går tillbaka till dödsboet
 • De är inkomstskattefria vid utbetalning
 • Du är garanterad en grundränta, för närvarande 1,5 %

Begravningsförsäkring Flex

Vill du själv bestämma när och hur länge du betalar din premie? Har du ännu inte fyllt 89 år? Då väljer du begravningsförsäkring Flex.

 • Försäkringen kan tecknas upp till 89 år
 • Ingen hälsoförklaring krävs
 • Du bestämmer själv hur hög premien ska vara (lägst 400 kronor/månad)
 • Du bestämmer själv hur ofta (minst 1 gång/månad) och hur länge du vill betala din premie
 • Din försäkring bygger på inbetalda premier + återbäringsränta. Ju mer du betalat in, desto högre försäkringsbelopp!

Begravningsförsäkring Fast

Vill du att din begravningsförsäkring ska uppgå till ett i förväg fastställt belopp? Vill du bara betala en låg summa varje månad? Då väljer du begravningsförsäkring Fast.

 • Försäkringen kan tecknas upp till 80 år
 • Premien betalas till dess att du fyller 90 år
 • Du är skyddad med ett bestämt belopp från första dagen
 • Du avsätter inget större engångsbelopp direkt

Försäkringsbeloppet är 50 000 kronor.
Hälsoförklaring krävs.

Vad kostar det?
Räkna ut din månadspremie

Här kan du räkna ut din månadspremie för begravningsförsäkring Fast. Ange din ålder i rutan nedanför.

20
79
21
80
22
81
23
83
24
84
25
85
26
87
27
88
28
89
29
91
30
93
31
94
32
96
33
98
34
100
35
102
36
104
37
106
38
108
39
110
40
112
41
115
42
118
43
120
44
123
45
126
46
129
47
132
48
136
49
139
50
143
51
147
52
151
53
156
54
161
55
166
56
171
57
177
58
183
59
189
60
196
61
204
62
212
63
220
64
230
65
240
66
251
67
262
68
275
69
289
70
305
71
322
72
340
73
361
74
384
75
411
76
440
77
474
78
513
79
558
xx kr/månad
Annan ålder?

Ansök om Fonus begravningsförsäkring här:

Ansök om Fonus begravningsförsäkring

Söker försäkring
Betalningstermin
Betalningssätt