Förberedelser inför vårt första möte

För att kunna utforma en vacker och personlig begravning vill vi lära känna både dig som är närstående och veta mer om den avlidna. Vårt första möte handlar om att du får berätta om dina tankar och önskemål, samt att vi får en bild av den som avlidit. Tillsammans utformar vi ett personligt avsked som blir ett värdefullt minne när livet ska gå vidare. 

Några saker att fundera på inför vårt möte 

  • Hade den avlidna egna önskemål om sin begravning? De kan vara skrivna eller oskrivna. Du kan fråga oss på Fonus om det finns något ifyllt Vita Arkiv, eller så kan du läsa här om hur du själv kan ta reda på det. 
  • Ska begravningen vara kyrklig, borgerlig eller enligt någon annan trosinriktning? 
  • Var ska begravningsceremonin hållas? Fundera också på gravplats eller om askan ska spridas i en minneslund eller någon annanstans. 
  • Ska ceremonin hållas bara för de närmaste eller för en större krets? 
  • Vill du ha en minnesstund efter begravningsceremonin? 

Är du medlem i någon av våra ägarorganisationer? 

Om du är medlem i någon av våra ägarorganisationer har du rätt till förmåner hos oss och vår samarbetspartner Familjens Jurist.

Se alla ägarorganisationer