Förberedelser inför vårt första möte

För att kunna utforma en vacker och personlig begravning vill vi lära känna både er som är närstående och veta mer om den avlidna. Vårt första möte handlar om att ni får berätta om era tankar och önskemål, samt att vi får en bild av den som ska begravas. Tillsammans utformar vi ett personligt avsked som blir ett värdefullt minne när livet ska gå vidare.

Några saker att fundera på inför vårt möte 

Det finns många sätt att utforma en begravning. Det kan därför vara en bra idé att i förväg fundera på de frågor vi kommer att prata om när vi träffas. Självklart behöver ni inte ha svaret på alla frågor till mötet, utan vi kommer att planera begravningsceremonin tillsammans med er steg för steg.

  • Ska begravningen vara kyrklig, borgerlig eller enligt någon annan trosinriktning? 
  • Var ska begravningsceremonin hållas? Det kan vara i en kyrka, ett kapell, en lokal eller så kanske ni önskar att begravningen ska hållas utomhus?
  • Önskar ni några speciella blommor, utsmyckningar, musik eller tal under ceremonin?
  • Ska ceremonin hållas bara för de närmaste eller för en större krets? 
  • Finns det gäster som inte kommer kunna ta sig till ceremoni? Om ni önskar kan vi undersöka möjligheten att direktsända den.
  • Finns det önskemål om minnesgåvor till någon särskild fond eller organisation?
  • Vill ni ha en dödsannons i tidningen och/eller låta oss skapa en digital minnessida som kan delas med andra?
  • Vill ni ha en minnesstund efter begravningsceremonin? Finns det kanske en speciell lokal ni vill ha den i och vad skulle ni vilja bjuda på?
  • Vill ni ha jordbegravning eller kremation, och vad för typ av gravplats önskas? Finns det en befintlig gravsten som ni vill komplettera med text eller ska ni köpa en ny?
  • Var den avlidna, eller är någon av er, medlem i en av våra ägarorganisationer? Då har ni så fall rätt till förmåner hos oss och vår samarbetspartner Familjens Jurist. Se alla ägarorganisationen här.

Önskemål i Vita Arkivet

Hade den avlidna egna önskemål om sin begravning? Ett sätt att få svar är att ta reda på om personen fyllt i Vita Arkivet. Även om Vita Arkivet inte är juridiskt bindande är det rekommenderat att följa de önskemål som finns där. Då är man mer säker på att begravningen och annat runt omkring blir som den avlidna önskade ha det.

Om ni är osäkra på om den avlidna fyllt i ett Vita Arkiv kan ni kontakta er närmaste begravningsbyrå, så hjälper vi er att ta reda på det.

Börja planera begravningen hemifrån

Som en förberedelse inför vårt möte kan ni besöka vårt planeringsverktyg. Där finns olika val presenterade som ni kan börja fundera kring. Ni kan göra val innan vårt möte, men ni behöver inte ha bestämt allt. Det som känns lite svårare kan vi göra tillsammans.

Börja planera hemifrån
Vanliga frågor om planera begravning
Vem får ordna med begravningen?

Vem som helst av de efterlevande kan ordna med begravningen. Det kan vara en nära anhörig, släkting, god vän, sambo, särbo eller någon annan.

Vill ni ha hjälp att ordna en begravning?

Vi på Fonus hjälper er gärna genom hela processen i att utforma ett vackert och personligt sista avsked. Ni kan boka ert möte direkt här på vår hemsida.

Boka möte

 

Vad kostar en begravning?

Priset för en begravning varierar och beror på vilka val ni gör. Vid en begravningsplanering ska det bland annat fattas beslut om kista, urna, begravningsblommor och minnesstund.

För att få veta vad en begravning skulle kosta enligt era önskemål kan ni göra en preliminär planering via vår begravningsplanerare. Vi har också tagit fram olika begravningsteman där ni kan få inspiration och en uppfattning om vad en begravning kan kosta.

Det går även bra att boka ett möte med oss där vi tillsammans går igenom era önskemål och därefter kan ni få ett kostnadsförslag av oss.

Boka möte Börja planera hemifrån
Hur begravs någon som inte är med i Svenska kyrkan?

Om den avlidna inte är med i Svenska kyrkan finns det möjlighet att arrangera en borgerlig begravning. En borgerlig begravning följer ingen färdig rutin och kan utformas precis som ni själva önskar, eller som den avlidna skulle önskat. Läs mer om borgerlig begravning här.

Även om den avlidna inte är medlem i Svenska kyrkan kan det finnas önskemål att ordna en begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Då kan vi på Fonus hjälpa till att kontakta kyrkoherden i den församling som den avlidna tillhörde.

Vilka får ha en borgerlig begravning?

Oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller tillhör något annat trossamfund, kan man ha en borgerlig begravning. Vid borgerliga begravningar bestämmer den som ordnar begravningen hur den ska utformas. Många väljer att låta begravningsceremonin följa ett visst tema utifrån den avlidnas särskilda intresse eller livsåskådning.

Här kan du läsa mer om borgerlig begravning.

Kan man ha en borgerlig begravning i kyrkan?

Det är inte tillåtet att ha en borgerlig begravning i kyrkan. Men det går bra att hålla begravningen på en annan, valfri plats som till exempel ett kapell, församlingshem eller ute i naturen.

Finns det miljövänliga kistor och urnor?

Vi på Fonus har tagit fram miljövänliga kistor och urnor så att våra kunder kan göra ett hållbarare val. Våra miljökistor och miljöurnor är skonsamma mot miljön och har utvecklats utifrån en helhetssyn som inkluderar utsläpp vid tillverkningen, materialval, kemikalier och långsiktig miljöpåverkan.

Eftersom det inte finns någon oberoende part som certifierar eller miljömärker kistor och urnor så har Fonus valt att följa Svanens möbelkriterier. I flera avseenden väljer vi att gå längre och sätta striktare miljökrav än vad Svanens kriterier förordar.

Kan vi göra hela planeringen digitalt?

Eftersom det finns olika lokala förutsättningar kring exempelvis transporter, minnesstunder och ceremoniplats, kan ni inte göra en fullständig planering i begravningsplaneraren. När ni skickat in er planering kommer vi därför att kontakta er för att slutföra den tillsammans med en av våra kundrådgivare.

Börja planera hemifrån