Avtalsvillkor

Vita Arkivet finns både digitalt och i pappersform. Om du väljer att lämna in ditt Vita Arkiv i pappersform till oss på Fonus för förvaring, tecknar vi ett avtal i samband med inlämnandet. Vill du ta del av avtalsvillkoren för Vita Arkivet i pappersform kan du läsa dem här.

Avtalsvillkor för digitala Vita Arkivet, se nedan.

Allmänt

Dessa villkor utgör ett avtal mellan Fonus (”vi”, ”oss” eller ”vår”) och dig (”du” eller ditt”) som användare av Vita Arkivet.

Avtal har träffats i och med att kunden skapat ett konto på vitaarkivet.fonus.se. Du har i samband med avtalets ingående informerats om dessa villkor.

Vi förbehåller sig även rätten att utan särskild motivering avböja att ingå avtal med kund.

Beskrivning av tjänsten

Vi vet av erfarenhet att det betyder oerhört mycket för de anhöriga när det finns ett Vita Arkiv. Det underlättar eftersom det alltid finns frågor som behöver besvaras. Det kan handla om vilken typ av begravning den avlidna hade önskat, vad som ska hända med eventuella husdjur, eller vad de anhöriga ska göra med brev och dagböcker. Ofta finns också praktiska saker som är bra att veta, som var nycklar och viktiga papper förvaras. Genom att skapa ett konto är det möjligt att skapa ett digitalt Vita Arkiv. Användandet av Vita Arkivet är kostnadsfritt.

Hantering av dina personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy som du hittar här.

Avsluta konto

Om du önskar ta bort ditt Vita Arkiv och eventuella andra dokument loggar du in på ditt konto och tar bort det.

Uppdatering av villkor

Vi arbetar hela tiden med att förbättra Vita Arkivet varför vi kommer att behöva uppdatera dessa villkor över tid. Därför förbehåller vi oss rätten att när som helst uppdatera och justera dessa villkor. När lag så kräver det kommer vi att meddela dig om sådana uppdateringar. Då börjar de nya villkoren gälla efter att du har accepterat dem eller trettio (30) dagar efter att vi informerat dig om ändringarna. Den senaste versionen hittar du i sidfoten i inloggat läge.

Vårt ansvar 

Vi ansvarar för att ett brev skickas till dödsboets adress, med information om att ett Vita Arkiv finns, om ett dödsfall registrerats hos Skatteverket och det finns ett sparat Vita Arkiv vid den tidpunkten. I det fall anhöriga påbörjar planeringen av begravningen innan dödsfallet registrerats hos Skatteverket delges innehållet i Vita Arkivet den som planerar begravningen eftersom Vita Arkivet syftar till att underlätta för planering av begravning. 

Ditt ansvar

Du ansvarar ensamt för Vita Arkivets innehåll och bilagor som laddas upp på kontot. Du ansvarar ensam för att, gentemot dina anhöriga eller andra, upplysa om att önskemål om din egen begravningen, eller annan information som är viktig för de anhöriga vid ditt frånfälle, finns förvarade hos oss.

Immateriella rättigheter

Du har ensamrätt till den text och de dokument du laddar upp. Vi förbehåller oss rätten att förmedla informationen i ditt Vita Arkiv i enlighet med avsnittet ”Vårt ansvar”. 

Klagomål/synpunkter

Om du har klagomål eller synpunkter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på vitaarkivet@fonus.se.

Om vi inte lyckas lösa ditt klagomål kan du anmäla ditt ärende till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Mer information hittas på ARN:s hemsida. Du kan också kontakta ARN genom post: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige, besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm. 

Hur skaffar jag Vita Arkivet?

Vita Arkivet kan fyllas i digitalt eller i pappersform. Det är enklast att fylla i det digitalt och det enda du behöver är BankID.

Skapa konto Logga in

Om du hellre föredrar att fylla i Vita Arkivet i pappersform kan du hämta ett exemplar på din närmaste Fonus begravningsbyrå. Dit kan du också vända dig efter det är ifyllt, så hjälper vi till att förvara det åt dig och se till att det kommer fram dagen det behövs.

Vill du veta mer om Vita Arkivet?

Läs mer om Vita Arkivet här.

Kostar Vita Arkivet något?

Vita Arkivet är en kostnadsfri tjänst och du betalar ingenting för att använda den. Du kan ändra ditt Vita Arkiv hur många gånger som helst, och det är också helt kostnadsfritt.

Skapa konto Logga in

Vill du veta mer om Vita Arkivet?

Läs mer om Vita Arkivet här.

Är Vita Arkivet juridiskt bindande?

Vita Arkivet är inte juridiskt bindande. Dock är det rekommenderat att följa önskemålen så långt det är möjligt.

Skapa konto Logga in

Vill du veta mer om Vita Arkivet?

Du kan läsa mer om Vita Arkivet här.