Planera en begravning med oss

För oss är det viktigt att skapa ceremonier som hyllar det liv som levts. Alla personer är unika och det speglas även i begravningen. Det finns ofta olika önskemål om hur begravningen ska utformas, hur den ska planeras och med vem och vilka. Vi erbjuder därför olika möjligheter för planering, med förhoppningen att ni ska hitta en form som passar just er.

Planera tillsammans med en personlig rådgivare

Ni planerar begravningen tillsammans med en av våra personliga kundrådgivare. Vi erbjuder möte på vår begravningsbyrå, via video- eller telefon, alternativt ett hembesök.

Boka möte Hitta en mötesform som passar er

Planera delar av begravningen digitalt via begravningsplanerare

I vår begravningsplanerare kan ni förbereda er inför ett begravningsmöte. Där finns olika val presenterade och som kan vara bra att börja fundera kring. Ni väljer själva hur många val ni gör innan vårt gemensamma möte. Det som känns lite svårare att fatta beslut kring kan vi gå igenom tillsammans vid vårt möte.

Börja planera hemifrån

Digital samlingsplats för er pågående planering

Efter ert planeringsmöte med oss, och när avtalet är påskrivet, kan ni komma åt en digital sammanställning av er pågående begravningsplanering via Mina sidor. Här visar vi:

  • En tydlig tidslinje på vad som händer när.
  • Val ni har gjort kring begravningen.
  • Påskrivna avtal och dokument.
  • Er kundrådgivare och hens kontaktuppgifter.
  • Annan viktig information som kan vara bra att ta del av i samband med att någon avlider.

Den digitala sammanställningen visas alltid för den som står som ansvarig för planeringen. Det går att lägga till en eller flera medplanerare med hjälp av er kundrådgivare. Ni får då alla tillgång till sammanställningen, samt en gemensamhetsyta som bygger på en checklista med saker som kan vara bra att göra i samband med att någon avlider. Gemensamhetsytan är endast till för er som planerar begravningen och kundrådgivaren kan inte ta del av det som dokumenteras där.

Logga in på Mina sidor

Vill du planera din egen begravning?

I Vita Arkivet kan du fylla i dina egna önskemål om vad du vill ska hända när du inte längre finns. Där kan du också berätta hur du önskar att din egen begravning ska utformas.

Läs mer om Vita Arkivet

Vanliga frågor om planera begravning
Vem får ordna med begravningen?

Vem som helst av de efterlevande kan ordna med begravningen. Det kan vara en nära anhörig, släkting, god vän, sambo, särbo eller någon annan.

Vill ni ha hjälp att ordna en begravning?

Vi på Fonus hjälper er gärna genom hela processen i att utforma ett vackert och personligt sista avsked. Ni kan boka ert möte direkt här på vår hemsida.

Boka möte

 

Kan vi göra hela planeringen digitalt?

Eftersom det finns olika lokala förutsättningar kring exempelvis transporter, minnesstunder och ceremoniplats, kan ni inte göra en fullständig planering i begravningsplaneraren. När ni skickat in er planering kommer vi därför att kontakta er för att slutföra den tillsammans med en av våra kundrådgivare.

Börja planera hemifrån