Försäkringsutredning

Det händer att den avlidna har försäkringar som anhöriga inte känner till. Det kan till exempel vara privata försäkringar, från arbetsgivare eller genom medlemskap i fackförbund. Genom att göra en försäkringsutredning kan vi hjälpa till att hitta sådana försäkringar.

Kontakta närmaste begravningsbyrå

– När en person avlider finns det ofta försäkringar som inte betalas ut per automatik. Många dödsbon och anhöriga kan missa försäkringspengar de är berättigade till eftersom de inte vet om att försäkringen finns, säger Stefan Persson, försäkringsansvarig på Fonus.

Det behövs en fullmakt från dödsboet för att kunna göra en försäkringsutredning, utfallande försäkringspengar kan täcka uppkomna begravningskostnader. När utredningen är klar får anhöriga en rapport över vilka försäkringar som finns, hur mycket pengar som faller ut och om det finns någon förmånstagare, samt vilka försäkringsbolag som vi har tillfrågat.

– I snitt hittar vi cirka 127 000 kronor per försäkringsutredning för personer under 67 år. Det finns exempel där vi hittat försäkringsbelopp på över en miljon, säger Stefan Persson.