Avsluta konton på sociala medier

Vi vet att idag har många personer konton i olika sociala medier. Därför har vi samlat de vanligaste digitala kanalerna nedan och beskriver kortfattat hur man går tillväga för att avsluta ett konto.

Facebook

Facebook lämnar inte ut inloggningsuppgifter för någon annans konto, inte heller när någon avlidit. Det bryter alltid mot Facebooks regler när en person loggar in på någon annans konto.

Om Facebook får information om att någon har avlidit är det deras policy att omvandla kontot och tidsaxeln till en minnessida. Minnessidan är en plats där vänner och familj kan samlas och dela sina minnen när en person har gått bort. När du gör om ett konto till en minnessida bidrar det även till att skydda kontot genom att ingen annan kan logga in på det. Sidan ägs då framöver av Facebook och det blir begränsningar i vad du kan göra för ändringar.

Önskar man ingen minnessida så kan en verifierad familjemedlem begära att en närståendes konto tas bort från Facebook.

Läs mer på Facebook

Instagram

Instagram lämnar inte ut inloggningsuppgifter för någon annans konto, inte heller när någon avlidit. Det bryter alltid mot Instagrams regler när en person loggar in på någon annans konto.

Instagram kan göra en avliden persons Instagram-konto till en minnessida om de får en giltig begäran om detta. Du kontaktar då Instagram med förfrågan tillsammans med ett bevis på att personen inte är i livet, exempelvis en länk till en dödsannons eller nyhetsartikel. En minnessida ägs av Instagram och det blir begränsningar i vad du kan göra för ändringar på sidan.

Om man hellre ser att kontot helt tas bort från Instagram, så kan en verifierad familjemedlem begära att en närståendes konto avslutas. Bra att veta är att när du skickar in en begäran om borttagning så kräver Instagram ett bevis på att du är en nära familjemedlem till den bortgångna personen. Det kan vara:

• Den avlidne personens födelsebevis
• Den avlidne personens dödsattest
• Myndighetsutfärdat bevis på att du är laglig företrädare för den avlidne personen eller dödsboet.

Läs mer på Instagram

Twitter

Twitter kan inte ge kontoåtkomst till någon oavsett deras förhållande till den avlidne.

Twitter kan däremot tillsammans med en verifierad familjemedlem till den avlidne eller en behörig person att agera på uppdragets vägnar få ett konto att bli inaktiverat.

Twitter behöver då få en begäran för borttagning av en avliden användares konto. När de mottagit förfrågan kommer de skicka en e-post till avsändaren med instruktioner. Där uppmanas du att ge mer information om den avlidne, en kopia av ditt ID och en kopia av den avlidnes dödsintyg. Informationen kommer vara konfidentiell och raderas när Twitter har granskat den. Detta är ett nödvändigt steg för att förhindra falska och/eller obehöriga att avsluta konton.

Läs mer på Twitter (engelsk text)

Snapchat

Snapchats integritetspolicy tillåter inte ett beviljande till tillgång av kontot, men om man skickar dem en kopia av dödsintyget kan de ta bort kontot.