Miljöbegravning

Fonus begravningsbyråer i Göteborg, Skåne och Halland erbjuder våra kunder miljöbegravningar som en del av ett personligt avsked. Syftet är att minska miljöpåverkan och ge nya valmöjligheter.

En miljöbegravning innebär att alla delar, från planering till genomförande av begravning och minnesstund, sker med så liten miljöpåverkan som möjligt. När en miljöbegravning planeras finns det många personliga val. Kontakta våra lokala begravningsbyråer i Göteborg, Skåne och Halland för att få mer information.

En miljöbegravning innehåller minst fyra av följande alternativ:

  • Miljökista
  • Miljöurna eller minneslund
  • Miljögravsten
  • Svepskjorta i ekologisk bomull
  • Miljömärkta inbjudningskort, programkort och tackkort
  • Fossilfria transporter
  • Ekologisk mat och dryck
  • Miljömärkta blommor

Vid direktkremation eller enklare begravning där något av ovanstående alternativ väljs bort räknas det som hållbara val. En begravning utan blommor är på så vis lika mycket en miljöbegravning som en begravning med miljömärkta blommor.

Lövverk i solsken

Miljökista eller miljöurna

Våra miljökistor är skonsamma mot miljön och har utvecklats utifrån en helhetssyn som inkluderar utsläpp vid tillverkningen, materialval, kemikalier och långsiktig miljöpåverkan. Här hittar du våra miljökistor. Idag finns två miljöurnor att välja på: en urna av svensk furu och en urna av biomaterialet Biodolomer. Här hittar du våra miljömärkta urnor. Miljökistorna och miljöurnorna är märkta med en miljömärkning.

Miljögravsten

Vi erbjuder gravstenar som bryts och bearbetas i Norden vilket bidrar till korta transporter.

Fossilfria transporter

Vi strävar efter att tanka alla våra dieselbilar med HVO på de orter där HVO går att tanka. HVO är en syntetisk diesel som framställs av växtoljor och djurfetter som är 100 % förnybart.

Frågor och svar om miljöbegravning

Finns det några miljövänliga kistor/urnor?

Ja! Vi på Fonus har tagit fram miljövänliga kistor och urnor. Våra miljökistor och miljöurnor är skonsamma mot miljön och har utvecklats utifrån en helhetssyn som inkluderar utsläpp vid tillverkningen, materialval, kemikalier och långsiktig miljöpåverkan.

Eftersom det inte finns någon oberoende part som certifierar eller miljömärker kistor och urnor så har Fonus valt att följa Svanens möbelkriterier. I flera avseenden väljer vi att gå längre och sätta striktare miljökrav än vad Svanens kriterier förordar. Ett exempel är att mindre än hälften så mycket lösningsmedel används.

Vad är en miljöbegravning?

En miljöbegravning innebär att alla delar, från planering till genomförande av begravning och minnesstund, sker med så liten miljöpåverkan som möjligt.