Hjälp med sorgen

Sorg är svår att beskriva. Lika svår som kärlek – en känsla som genomströmmar oss helt och förändrar allt. Det är som att plötsligt leva i en annan värld. Även om sorgen är individuell vet alla som upplevt den att det är något annat än att vara ledsen. Sorg är en djup smärta som känns i hela kroppen.

Sorgen är glädjens motsats. Men de är också varandras förutsättningar. För sorgen man känner är smärtan över att förlora något mycket dyrbart. På det viset är sorgen en spegel av kärleken. Eller som olika sidor av samma mynt.

Sorgearbete

Sorgearbete är ett bra ord. För att sörja är ett aktivt arbete som tar både tid och kraft. En sorg är inget man ”kommer över” eller kan gå runt. Man måste gå igenom den. Ni har förlorat en människa som aldrig kommer tillbaka. Det är en förlust ni med tiden måste acceptera. Samtidigt växer ni som människor. Många som gått igenom en sorg upplever att livet får fler nyanser.

Hur människor hanterar sin sorg är olika. Men de allra, allra flesta behöver medmänskligt stöd. Man behöver någon som lyssnar eller helt enkelt bara finns där. Det kan vara släkt och vänner. Det finns också flera organisationer som arbetar med att ge stöd i sorgen. Tveka inte att söka hjälp om ni behöver. 

Att vara ett stöd för barn i sorg

Att förlora någon nära är alltid omtumlande och för ett barn kan det skaka om i grunden. Sorgen kan uttryckas på olika sätt och det är viktigt att visa barnet att ni finns där. Att läsa en bok tillsammans kan vara ett bra sätt att inleda ett samtal om det som är svårt. Därför delar vi alltid ut bilderboken Stig till familjer som har barn, så att ni kan prata om barnets sorg.
Barnbok Stig

 

Att läsa om sorg

1177 Vårdguiden - Om sorg

1177 Vårdguiden - Sorg hos barn och unga

Handbok om sorg, av Agneta Grimby och Åsa K Johansson

Någon att tala med

Samarbete för människor i sorg, SAMS, består av föreningar som verkar för ökad kunskap om sorg och sorgereaktioner. Mer information och kontaktuppgifter hittar ni på föreningarnas hemsidor.