Hjälp med sorgen

Sorg är svår att beskriva. Lika svår som kärlek – en känsla som genomströmmar oss helt och förändrar allt. Det är som att plötsligt leva i en annan värld. Även om sorgen är individuell vet alla som upplevt den att det är något annat än att vara ledsen. Sorg är en djup smärta som känns i hela kroppen.

Sorgen är glädjens motsats. Men de är också varandras förutsättningar. För sorgen du känner är smärtan över att förlora något mycket dyrbart. På det viset är sorgen en spegel av kärleken. Eller som olika sidor av samma mynt.

Sorgearbete

Sorgearbete är ett bra ord. För att sörja är ett aktivt arbete som tar både tid och kraft. En sorg är inget du ”kommer över” eller kan gå runt. Du måste gå igenom den. Du har förlorat en människa som aldrig kommer tillbaka. Det är en förlust du med tiden måste acceptera. Samtidigt växer du som människa. Många som gått igenom en sorg upplever att livet får fler nyanser.

Hur människor hanterar sin sorg är olika. Men de allra, allra flesta behöver medmänskligt stöd. Man behöver någon som lyssnar eller helt enkelt bara finns där. Det kan vara släkt och vänner. Det finns också flera organisationer som arbetar med att ge stöd i sorgen. Tveka inte att söka hjälp om du behöver. Här är en lista med länkar: 

Att läsa om sorg

1177 Vårdguiden Om sorg

1177 Vårdguiden Sorg i familjen - vad händer med barnen

Agneta Grimby, Åsa K Johansson m fl Handbok om sorg

Någon att tala med

Samarbete för människor i sorg, SAMS

SAMS består av föreningar som verkar för ökad kunskap om sorg och sorgereaktioner. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på föreningarnas hemsidor: