Sikhistisk begravning

Sikhismen är en av världens yngsta monoteistiska religioner med sitt ursprung från norra delen av Indien och Pakistan. Det finns omkring 25 miljoner sikher i världen. Begravningen ska ske så snart efter dödsfallet som möjligt, askan sprids ofta i en flod eller rinnande vatten.

Hitta närmaste begravningsbyrå

Farväl av den avlidna

Det är inte sagt när begravningen ska ske, men den bör ske snarast möjligt efter dödsfallet. Kremation i en kista är det vanliga begravningssättet. Före kremeringen hålls en sista gudstjänst med sång och bön i krematoriekapellet och man tar farväl av den avlidna vid öppen kista.

Spridning av aska

Askan ska helst spridas i en flod eller rinnande vatten. Efter spridningen förekommer en ceremoni i den avlidnas hem eller i templet. Ansökan om att sprida aska i vattendrag samt ansökan om delning av askan görs hos länsstyrelsen. Vi kan hjälpa till med ansökan.

Gravsättning

På Strandkyrkogården i Skrubba, Tyresö finns sedan en tid tillbaka en begravningsplats för sikher. Begravningsplatsen är avgränsad från övriga kyrkogården och kan även användas av hinduer.