Muslimsk begravning

Islam är en av världsreligionerna. En begravning enligt islam består i huvudsak av en begravningsceremoni följt av att man samlas och äter ihop. Gravsättningen sker snabbt inpå begravningsceremonin.

Hitta närmaste begravningsbyrå

Muslimsk begravningsceremoni

De olika inriktningarna inom islam har i huvudsak samma syn på begravningsceremonin. Begravningen, som oftast är en jordbegravning, ska ske så snart som möjligt efter dödsfallet, helst inom 48 timmar. Begravningsceremonin sker som regel efter middagsbönen i moskén eller utomhus vid graven. Det är vanligt att man besöker de anhöriga en tid efteråt och äter och dricker ihop.

Gravsättning

Kistan sänks ner i graven som ska vara grävd så att den avlidnas ansikte är vänt mot Mecka. Ofta gör man ett tak av bräder innan graven täcks över. En enkel gravmarkör visar var gravens huvud respektive fotända ligger. Efter bönen tar de närvarande en handfull jord och häller på kistan. Sedan fylls graven igen så snart som möjligt. Muslimer har egna begravningsplatser på flera ställen i Sverige. Dessa kan ligga i anslutning eller tydligt skilda till andra begravningsplatser. Gravstenen får inte stå på själva graven.