Judisk begravning

Judendomen är en av världsreligionerna. Judisk begravning innehåller begravningsceremoni följt av en gemensam måltid och gravsättning.

Hitta närmaste begravningsbyrå

Judisk begravningsceremoni

Begravningen ska ske så snart som möjligt, helst inom ett par dagar efter dödsfallet men den får inte genomföras under sabbaten eller helgdagarna. Till begravningsceremonin kommer inbjudna gäster och övriga som vill visa familjen eller den avlidna sin respekt. Under begravningsceremonin är kistan insvept i ett svart tyg med Davidsstjärnan. Begravningsceremonin utförs av en kantor eller rabbin. De manliga deltagarna bär huvudbonad.

Minnesstund

På begravningsdagen samlas de närstående i hemmet och vänner lagar en måltid åt dem. De närstående sörjer i tre perioder: sju dagar i djup sorg, trettio dagar för den närmaste familjen och därefter elva månader i mindre djup sorg.

Gravsättning

När kistan sänkts i graven kastar släkt och vänner tre skopor jord på kistan. Även blommor får kastas. Den judiska begravningsplatsen är helig mark och ska vara ett slutet område. På begravningsplatsen gäller evig gravfrid, vilket betyder att gravplatsen aldrig återtas eller återanvänds.

De förekommer att judar begravs på allmänna begravningsplatser. I Sverige finns judiska begravningsplatser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad och Sundsvall. Vanligast är jordbegravning även om kremering förekommer. Gravsten sätts ofta upp på första årsdagen efter dödsfallet.