Hinduisk begravning

Hinduismen är en av de äldsta kvarlevande religionerna. En hinduisk begravning består av kremation med enkel ceremoni, minnesstund och gravsättning. Det är vanligt att askan sprids i rinnande vatten.

Hitta närmaste begravningsbyrå

Hinduisk begravningsceremoni

Kremation är det vanligaste begravningssättet och sker helst inom 24 timmar efter dödsfallet. Inför kremationen bör en brahim eller den avlidnas äldsta bror göra vissa förberedelser. Ceremonin hålls utförd av de sörjande under kremationen. De sörjande vill vara i närheten av kremationsugnen under tiden kremationen pågår.

Minnesstund

Efter kremeringen hålls en enkel ceremoni som kan hållas i den avlidnas hem eller hos någon anhörig. Man dekorerar ett altare med hinduiska kännetecken i form av altarbilder och religiösa symboler.

Gravsättning

Askan ska helst spridas i rinnande vatten, exempelvis en bäck eller en flod. Vid spridningen av askan utförs en enkel ceremoni. Det är vanligt att de närstående vill spara en del av askan för spridning i floden Ganges. För att sprida aska i vatten eller ta med aska utomlands behövs tillstånd från Länsstyrelsen. Det kan vi hjälpa till med.

Gravsättningen kan också ske i en minneslund eller i en urngrav på en allmän svensk begravningsplats. På Strandkyrkogården i Skrubba, Tyresö finns en hinduisk begravningsplats.