Buddistisk begravning

En buddistisk begravning innehåller ofta en begravningsceremoni, efteråt samlas de närstående och anhöriga för att äta tillsammans, sedan sker gravsättningen.

Hitta närmaste begravningsbyrå

Buddistisk begravningsceremoni

Begravningsceremonin hålls av en eller flera munkar, nunnor eller annan företrädare som anpassar begravningsceremonin utifrån önskemål. Vanligaste begravningssättet är kremation, men jordbegravning förekommer.

Altaret kan smyckas med blommor, buddhabilder eller buddhistiska symboler liksom rökelser eller tända ljus. Man läser eller sjunger ur buddhistiska skrifter och eventuellt spelas musik. Det förekommer öppna kistor. Det är vanligt att man samlas efter begravningsceremonin och äter någonting tillsammans.

Gravsättning

Begravning och kremering ska ske så snart som möjligt efter dödsfallet. Både urn- och jordbegravning samt spridning av aska förekommer. Gravsättning av aska kan ske i urngrav, minnes- och asklund eller genom spridning på en plats som den avlidna önskat. Ibland vill anhöriga transportera urnan utomlands. För att göra detta krävs länsstyrelsens godkännande – det kan vi hjälpa till med.